Visteon-Autopal, zaměstnávající téměř čtyři tisíce lidí, dostal na proškolení více než sedm milionů korun z prostředků Evropského sociálního fondu. „Hlavním cílem projektu je rozvíjet takzvané měkké dovednosti zaměstnanců a další technické znalosti. Proškolení bude probíhat v rámci jedenašedesáti modulů se zaměřením zejména na odborné vzdělávaní pro manažery, zlepšení počítačových dovedností, rozvoj a zvyšování kvality a další specifické dovednosti. Zároveň budou evropské prostředky využity pro zdokonalení systému rozvoje lidských zdrojů,“ informovala Radka Kupčíková, ředitelka lidských zdrojů společnosti Visteon-Autopal.

Jak uvedla mluvčí společnosti, Veronika Prudilová, hlavním cílem je růst konkurenceschop­nosti. „Součástí projektu je také zdokonalení systému interního vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, které dlouhodobě přispěje k zefektivnění vzdělávacích procesů a snížení nákladů pro společnost. Interní rozvoj vnímáme rovněž jako motivační prvek pro zaměstnance“, dodala Kupčíková s tím, že realizace bude probíhat v následujících dvou letech.

Visteon-Autopal se sídlem v Novém Jičíně je centrem vývoje a předním světovým výrobcem světelné, chladící a klimatizační techniky, forem a nástrojů pro automobilový průmysl. Visteon-Autopal dodává své produkty výrobcům automobilů. Mezi jeho hlavní zákazníky patří mimo jiné společnosti Ford, Volkswagen, Jaguar a Land Rover, General Motors, Mercedes.