Dva ze šesti rezervoárů jsou na severu Moravy v Třanovicích a Štramberku. Třanovický podzemní zásobník plynu se nachází pod obcemi Třanovice, Těrlicko-Hradiště, Český Těšín-Koňakov a Český Těšín-Horní Žukov. Zásobník využívá podzemí s příhodnými geologickými podmínkami. Z hloubky přibližně 450 metrů se tam od roku 1949 těžil zemní plyn. Po jeho vytěžení v roce 1982 se začala připravovat stavba zařízení, které by podzemní prostory využilo jako rezervoár. Výstavba začala v roce 1994 a byla ukončena v roce 2000.

Zásobník se v létě, kdy je v zemi spotřeba menší, naplňuje. Naopak v zimě se plyn odčerpává do sítě, aby se tak vyrovnal rozdíl mezi zvýšenou spotřebou a dodávkami z plynovodu. Na povrchu se plyn čistí ve filtrech a suší. Množství plynu v Třanovickém rezervoáru není přesně zveřejněno, v každém případě by stačilo pokrývat spotřebu severní Moravy a Slezska po několik týdnů i při úplném přerušení dodávek z Ruska. V zemi jsou navíc další podobné zásobníky.

Společnost RWE Transgas Net uvádí pouze celkovou kapacitu všech zásobníků. „Na území České republiky provozujeme šest podzemních zásobníků plynu v lokalitách Dolní Dunajovice, Tvrdonice, Štramberk, Lobodice, Třanovice a Háje s celkovou uskladňovací kapacitou ve výši 2 055 mil. kubických metrů,“ uvedla tisková mluvčí RWE Transgas Net Eva Sittingerová.

Historicky nejvyšší denní spotřeba zemního plynu v České republice byla zaznamenána v roce 2006, kdy to bylo 67 mil kubických metrů. Při takové spotřebě by zásoby vydržely na přibližně 30 dnů. Zásobníky však nejsou nikdy zcela plné a spotřeba není nikdy maximální. Například v loňské zimě dosahovalo maximum denní spotřeby jen 50 milionů kubíků.