„Jedním z našich prvořadých závazků je ochrana zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců, které věnujeme trvalou pozornost ve všech oblastech činnosti závodu. Obhajoba titulu je potvrzením kvalitní a systematické práce všech odpovědných pracovníků v závodě, ale také důkazem disciplinovanosti našich zaměstnanců," uvedl Jaromír Zapletal, ředitel frenštátského závodu.

Auditoři oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezského a Olomouckého kraje prováděli svá zjišťování v závodě ve Frenštátě pod Radhoštěm v květnu a červnu letošního roku. Zaměřili se na pět hlavním oblastí vyhrazená technická zařízení, pracovní podmínky, interní silniční a železniční doprava, nebezpečné látky a havárie a výrobní a provozní zařízení.

Letos v červnu tak frenštátský závod Siemens opět splnil požadavky stanovené programem Bezpečný podnik k zavedení systému řízení BOZP v souladu s normou ČSN OHSAS 18001 Systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. „Vedení závodu si ocenění převezme na podzim v malostranském Kaiserštejnském paláci," doplnila mluvčí závodu Eva Kočicová.

Siemens, závod ve Frenštátě pod Radhoštěm, získal poprvé titul Bezpečný podnik v roce 2009 a obhájil ho v roce 2012. Označení Bezpečný podnik nese v současné době osmdesát firem v České republice, v Moravskoslezském a Olomouckém kraji je čtrnáct z nich. Mezi nimi také sesterský závod Siemens v Mohelnici.