První náznaky jara vyhnaly některé zahrádkáře na svá pracně udržované políčka. Jednou z aktivit, které se provádějí zejména na jaře, je ořez stromů. Co však s takovým odpadem, který se do popelnic nevejde a dům je vytápěn plynem? Zdánlivě snadné řešení nabízí pálení. To však může obyvatelům nepříjemně zkomplikovat život.

Jestliže pálení nezakazuje místní vyhláška, měli by být očané velmi opatrní při zakládání ohňů při úklidových pracích na zahrádkách. Ohniště by mělo být ohraničeno například kameny, aby se zamezilo rozšíření ohně do okolní vegetace. „Je vhodné mít v blízkositi ohniště připravenou konev s vodou nebo nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný požár uhasit již v zárodku,“ informoval Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje s tím, že by obyvatelé neměli odcházet od ohniště dřív, dokud jej dostatečně neuhasili. Dále by si občané měli dávat pozor na silný vítr, který by mohl oheň rozfoukat a rozšířit jej tak.

Při vypalování trávy se dopouští takový palič přestupku a může mu být uložena pokuta ve výši až 25 tisíc korun. I přes každoroční a důrazná varování hasičů tvoří požáry, které vzplanuly při vypalování travních porostů, stále nezanedbatelné procento výjezdů hasičů. Tyto požáry často končí tragicky nejen pro postižený majetek, ale také si v některých případech vyžádají životy lidí a zvířat.

Nejen dospělí však nerespektují tyto zákazy. Často se ocitne oheň v rukou nezkušeného dítěte. Jimi způsobené škody se nemusejí týkat jen majetku, ale i lidských životů. „Rodiče jsou ze zákona odpovědni za své děti a měli by je poučit o tom, jak lehce může dojít k požáru při neopatrném zacházení s ohněm, a kde se ohně rozdělávat nesmí,“ uvedli hasiči. Pokud rodiče své dítko ani tak neuhlídají, a ono způsobí požár, mohou dostat jako odpovědné osoby pokutu až do výše 25 tisíc korun.

Právnické a podnikající fyzické osoby sice mohou provádět spalování hořlavých látek na volném prostranství, ale jsou také povinny stanovit opatření vzniku a šíření požáru, a předem je oznámit hasičskému záchrannému sboru. Pokud tak neučiní, hrozí jim pokuta až půl milionu korun.

Hasiči vybízejí obyvatele, aby se k přírodě chovali obezřetně. Platí to i pro kuřáky, kteří si neodpustí svou cigaretu v lese. Nedopalek po odhození může skončit v suché trávě a neštěstí je na světě.