Z dosud přesně nezjištěných příčin došlo chvíli po devatenácté hodině podvečerní 6. ledna s největší pravděpodobností nejprve k zahoření odpadkového koše před budovou, který následně vzplanul a poté se od něj oheň rozšířil na stan kovové konstrukce pokrytý plachtou.

Vzniklý požár poškodil nátěr štítu restaurace a poškozenými fyzickými i právnickými osobami byla celková hmotná škoda na majetku vyčíslena na finanční částku ve výši nejméně 70 tisíc korun. Jakékoli informace, které by vedly ke zjištění příčiny způsobeného požáru, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.