Ze zmíněných dvaadvaceti událostí se ve čtyřech případech jednalo o požár.

„K letošnímu prvnímu požáru jsme vyjeli v lednu. Jednalo se o požár ubytovny v Bílovci. Jednotka na místě prováděla záchranu osob. Další dva zásahy se týkaly lesních porostů. V obou případech byl vyhlášen druhý stupeň poplachu.

Čtvrtým požárem prvního pololetí byl červnový noční požár rodinného domu na Nových Dvorech,“ vypočetl Jakub Kozák, velitel družstva hasičského sboru obce Slatina.

Mezi výjezdy Slatinských patří také poskytnutí technické pomoci, v tomto pololetí v počtu 17. Jednalo se například o vyproštění silničního sypače, který se chtěl vyhnout autobusu a osobnímu vozidlu a nakonec uvízl v příkopu.

„V polovině května přišla velká série zásahů takzvaných povodňových. Vše začalo v neděli šestnáctého května večer, kdy se po kombinaci dlouhotrvajících dešťů a silného větru vyvrátil strom na silnici ze Slatiny do Staré Vsi a zahradil ji,“ uvedl dále Kozák.

Následující den čekalo hasiče ještě dalších sedm zásahů. Mezi ty patřil i výjezd do Bohumína– Vrbic, kde prováděli čerpání vody. Slatinská jednotka byla rovněž přítomna v Jakubčovicích nad Odrou a v Klokočůvku, které ohrozila vlna z vojenské nádrže Barnov. Na žádost obce provedli hasiči ještě protlačení kanalizace u kulturního domu a pomáhali při čištění požární nádrže.

„Doufejme, že činnost jednotky se již omezí převážně na naplánovaný výcvik. Čeká nás ještě jedno taktické cvičení a běžná odborná příprava a výcvik dle plánu. Pokud tomu tak ale nebude, jsme samozřejmě připraveni kdykoli pomoci jak v obci, tak v okolí, jak nám stanoví nejen legislativa, ale především naše poslání,“ uzavřel velitel.

Uplynulých šest měsíců znamenalo nejen množství zásahů, ale také příjemné zprávy. Jednotce se podařilo získat osvětlovací soupravu z Moravskoslezského kraje. Každý hasič navíc nově disponuje univerzálním klíčem na hadice a technologie.

Zbrojnice navíc prochází složitou rekonstrukcí a již nyní se mohou hasiči těšit z nových vrat, plastových oken a opraveného sociálního zázemí.