Slovní zásoba dětí je chudá, netvoří gramaticky správné věty a jejich vyjadřování je celkově strohé. V rozhovoru pro Deník to potvrzuje frýdecko-místecká klinická logopedka Mgr. Pavla Adamusová, která svou praxi vykonává na Poliklinice ve Frýdku-Místku.

Kdy by dítě mělo poprvé přijít k logopedovi? Má rodič čekat až na doporučení praktického lékaře pro děti?  Odpovědi na tyto a další otázky se dočtete v následujícím rozhovoru

Jak jsou na tom děti na Frýdecko-Místecku s výslovností? Narůstá počet dětí s narušenou komunikační schopností?
Ano, počet dětí s narušenou komunikační schopností narůstá. Není to jen špatná výslovnost některých hlásek, ale narůstá i počet těžších vad, jako například opožděný vývoj řeči či vývojová dysfázie. Mnoho dětí má také potíže se sluchovým vnímáním, mají zhoršen fonematický sluch, což znamená, že obtížně rozlišují jednotlivé hlásky. Slovní zásoba dětí je chudá, netvoří gramaticky správné věty a jejich vyjadřování je celkově strohé. Můžeme také pozorovat obtíže se zrakovým vnímáním, motorikou a grafomotorikou.

Kdy by dítě mělo poprvé přijít k logopedovi? Má rodič čekat až na doporučení praktického lékaře pro děti, které zpravidla děti dostávají po 5. roce věku?
Obecně lze říci, že „čím dříve, tím lépe“. Logopedickou péči je nutno konzultovat s dětským lékařem, který poté vydá doporučení k zahájení logopedické péče. Ze své praxe můžu říci, že zahájit logopedickou péči až po 5. roce věku, je většinou pozdě i při lehké diagnóze, záleží na množství nesprávně tvořených hlásek. Děti se závažnými obtížemi jako je například sluchová vada, rozštěp v orofaciální oblasti, opožděný vývoj řeči či vývojová dysfázie by měly zahájit logopedickou péči již od útlého věku. Ke zvládnutí správné komunikace potřebují děti dostatečný čas a narušená komunikační schopnost by měla být upravena nejlépe před nástupem do základní školy. Proto v současné době usilujeme o screening čtyřletých dětí.

Které hlásky neumí děti nejčastěji vyslovovat?
Nejčastěji se jedná o hlásky K, L, sykavky CSZČŠŽ a R, Ř.

Má na špatnou výslovnost vliv nadužívání informačních technologií u dětí jako je televize, notebooky a mobily?
Dle mého názoru ano. V současné době opravdu převažuje nadužívání informačních technologií u dětí. Denní program dětí by měl obsahovat různé druhy činností – hru, učení, sport, zábavu, odpočinek a komunikaci. Dítě by mělo trávit co nejvíce času s rodinou při společných aktivitách, ale dle sdělení rodičů na to není dostatek času. Proto často rodiče volí nejjednodušší variantu, jak dítě zabavit, posadí jej k televizi nebo mu pustí hru na počítači, mobilním telefonu či tabletu.

V médiích je spousta kampaní o čtení dětem, má z logopedického hlediska význam číst dětem?
Určitě má. Čtení dětem je významnou součástí celkového rozvoje osobnosti dítěte. Rozvíjí především slovní zásobu, porozumění řeči, jazykový cit, představivost, pozornost, fantazii, zlepšuje výslovnost, sluchové i zrakové vnímání, např. při ukazování obrázků k textu. Často děti kladou k textu otázky, což výrazně zlepšuje sociální interakci mezi rodičem a dítětem.

Proč je nezbytné, aby se do logopedie zapojili i rodiče a procvičovali s dětmi?
Výuka rodiče s dítětem v domácím prostředí je pro odstranění narušené komunikační schopnosti naprosto nezbytná. Návštěvy klinického logopeda slouží pouze jako ukázky a vysvětlení terapeutických postupů, je však na rodičích, aby doma jednotlivé terapeutické postupy s dítětem intenzivně procvičovali.

Jak mají postupovat rodiče, kteří si nejsou jistí, zda jejich dítě správně vyslovuje?
Pokud si rodiče nejsou jistí, zda jejich dítě správně vyslovuje, mohou konzultovat řečový vývoj s dětským lékařem, klinickým logopedem nebo také na on-line logopedických poradnách, kde jsou jednotlivé dotazy zodpovězeny klinickým logopedem. Na základě těchto konzultací se poté navrhne případný postup k zařazení dítěte do logopedické péče.

Kde se mohou rodiče informovat o organizaci logopedické péče v ČR?
Logopedická péče je organizována nejen pro dětské klienty, ale také pro klienty dospělé. Kliničtí logopedi jsou organizováni v Asociaci klinických logopedů. Na webových stránkách AKL www.klinickalogopedie.cz., v záložce „pro veřejnost“ se lze seznámit se všemi důležitými informacemi o organizaci logopedické péče v ČR. Kromě jiného na těchto stránkách naleznete také on-line poradnu, kde klinický logoped odpovídá na jednotlivé dotazy klientů a telefonní kontakty všech klinických logopedů v ČR.