Předplatit Deník
Přihlásit
Sexuální tabu

Speciál: Sexuální tabu

Foto: Shutterstock

Nebojme se o sexu mluvit, nebojme se o sexu číst, nebojme se jej naplno prožívat. Deník vám přináší unikátní speciál, který se zaměřuje na tajemství naší sexuality z nejrůznějších úhlů pohledu.