KDY: 12.9.2019, 12:00
KDE: Kopřivnice
ZA KOLIK: zdarma

Na prostranství před kopřivnickým kulturním domem se od 12 hodin budou řešit 4 oblasti rozvoje města – ekonomika a podnikání, doprava, infrastruktura a životní prostředí a image města. Připraven bude rovněž bohatý doprovodný program. (tj)