Nejníže položeným místem jsou Janáčkovy sady v Novém Jičíně, nejvyšším bodem pak Svinec.

Na stezce je na dvaadvaceti zastaveních umístěno dvacet tři tabulí, které textem i grafickou úpravou upozorňují návštěvníka na zajímavosti v okolní krajině, informují o historii a přírodních poměrech.