Celá trasa je dlouhá šest kilometrů a vyznačuje se i značným převýšením. Je ale možné jít ji po částech.

Cesta se řadí spíše k těm středně těžkým a na jednotlivých zastaveních se dozvíte místní zajímavosti z oblasti archeologie, botaniky, zoologie i historie a ekologie.