Starosta Kopřivnice Miroslav Kopečný (ODS) uvádí, že v novém Strategickém plánu města Kopřivnice by kromě dokončení rekonstrukce centra města a rekonstrukce ZŠ Náměstí na byty a umístění Městské knihovny jako komunitního centra do ní neměla chybět ani příprava lokality pro bytovou výstavbu.

Mezi další priority Miroslav Kopečný řadí rekonstrukci letního koupaliště a opatření ke snižování energetické náročnosti na budovách města.Jako stěžejní a klíčové téma vnímá rozvoj bydlení současný kopřivnický místostarosta Dušan Krompolc (ANO). „Také proto se věnovalo tolik energie přípravným pracím pro rozběh výběrového řízení na projektanta v přístavně u bývalé ZŠ Náměstí. Objektivně však žijeme ve složité době a prakticky všechny velká výběrová řízení se komplikují, týká se to bohužel i rozsáhlejších projekčních prací,“ podotýká Krompolc.

Pouštní Princezna Aleše Lopraise na Pustevnách, sobota 3. září 2022.
FOTO: Pouštní Princezna se promenádovala na Pustevnách. Mrkněte, jak jí to sluší

Místostarosta také zmiňuje projekt - Lokalita Západ. „Je finálně připravena kupní smlouva na základě které se mohou rozeběhnout veškeré nejprve přípravné a poté i stavební práce. Předmětem výstavby se má stát výstavba komplexu bytových a rodinných domů s veškerou infrastrukturou , komunikacemi, chodníky a mobiliářem. Stavební a developerská společnost, která veřejnou soutěž vyhrála má s tímto druhem staveb zkušenosti. Bohužel, vlivem pletichaření a intrik některých, zejména opozičních zastupitelů, kteří si nepřejí, aby byl projekt schválen ještě v tomto složení zastupitelstva, je v současnosti projekt zbytečně pozastaven. Za mne obrovská škoda a nezodpovědný hazard s budoucnosti města a zejména občanů města,“ myslí si Dušan Krompolc.

Odhalení vitráže se znakem Frenštátu pod Radhoštěm ve vestibulu místní radnice ve středu 31. srpna 2022.
Vitráž se znakem Frenštátu zdobí historickou radnici. Jako na radhošťské kapli

Také kopřivnický zastupitel za Krásnou Kopřivnici Adam Hanus vidí téma bydlení jako jedno z nejzásadnějších. „Bydlení je největší dluh města vůči občanům za několik posledních let. Je zapotřebí řešit tuto problematiku v širších souvislostech. Možností je hned několik. Například prodej pozemků určených k výstavbě. Prodej může být určen jak pro developery, tak i možnost samostatného prodeje stavebních pozemků. Město musí začít řešit podporu výstavby inženýrských sítí v lokalitách určených k výstavbě. Pokud se podaří zastavět plochy určené k výstavbě, bude snazší řešit změny v územním plánu a pomoci tak občanům města v rámci vlastních pozemků, které se mohou změnit na stavební.,“ uvádí příklady Adam Hanus a doplňuje i další možnost, kterou mohou být nástavby na stávajících městských domech. „Zajímavým krokem by mohlo být družstevní bydlení, aby město nemuselo tuto problematiku řešit samo,“ dodává Adam Hanus.

Pátrání po kryptě v kostele sv. Mikuláše v Bílovci 2. září 2022.
VIDEO: Pod bíloveckým zámkem našli kryptu a hroby, jeden s ostatky člověka

Podle něj je rovněž nutné řešit chátrající městské budova a sportoviště. „Je nutné začít řešit využití a rekonstrukci budovy bývalé ZŠ Náměstí, u sportovišť má prioritu městské koupaliště a následně majetkové vyrovnání u pozemků pod zimním stadionem a tenisovou halou. Pokud se město nestane vlastníkem těchto pozemků, nebude možné externí financování formou dotací,“ připomíná Adam Hanus.

Zastupitel za KDU-ČSL Stanislav Šimíček se domnívá, že jedním z velkých problémů ve městě je parkování, dalším pak neestetické a zapáchající velká kontejnerová stanoviště na odpad. „V případě parkování budeme prosazovat etážová parkoviště, například dvoupatrové využívající terénní nerovností a dále odstavná parkoviště za městem. V případě kontejnerových stanovišť budeme prosazovat takzvané podzemní kontejnery. Přinese to menší počet kontejnerů, méně zápachu a také potkanů živících se zbytky. Hlavním pozitivem je čisté veřejné prostranství kdy se obyvatelé nebudou muset dívat na překypující kontejnery,“ sděluje Stanislav Šimíček.