„Proto obec plánuje zapojit občany do komunitní energetiky. Nejprve bychom rádi občanům pomohli v orientaci v rámci možnosti vlastní výroby energie a následně pak její sdílení s ostatními občany,“ uvádí Jiří Novotný a dodává, že chystají ve spolupráci s Unií komunitní energetiky a Ministerstvem průmyslu a obchodu změnu energetického zákona která komunitní energetiku umožní. „V praxi to bude mít ten dopad, že občan který vyrobí více energie, ji nejprve bude sdílet v rámci komunity za výhodnější cenu a výhodnější distribuční poplatky. Někteří členové komunitní energetiky tak mohou být výrobci a spotřebitelé zároveň, nebo mohou být jen spotřebitelé a brát od sousedů výhodně jejich nadbytečnou energii,“ vysvětlil Jiří Novotný a hned upozornil, že ke komunitní energetice je před všemi ještě hodně práce a bude to za dlouhý čas. „Jednoduché řešení neexistuje a ten kdo je nabízí, tak akorát lže lidem do kapsy,“ doplňuje Jiří Novotný.

Nově vybudovaná náves v Trojanovicích.
Volební téma v Trojanovicích: Diskutovaný projekt Cérka i areál Koksaře

Koaliční zastupitel Jan Gajdušek oceňuje započetí likvidace Dolu Frenštát, avšak z dlouhodobého hlediska vidí pro občany důležitější věci. „Občany Trojanovic nejvíce zajímá zajištění dostupnosti služeb jak zdravotních a sociálních, tak i technických, ať už odpadové hospodářství, údržba obce a cest, sítě a podobně. Zásadní je také otázka školství, dostupnosti zejména mateřských a základních škol v obci. A v neposlední řadě pak spoluobčané často připomínají zajištění dopravní obslužnosti jednotlivých částí Trojanovic,“ zdůrazňuje Jan Gajdušek.

Ukončení úvah o těžbě uhlí v dobývacím prostoru Trojanovice považuje za významný krok rovněž opoziční zastupitel Jiří Horák. „Těžba by přinesla zhoršení životních podmínek. Na druhé straně jsme mohli z nevýhody – existence jam - udělat velkou výhodu. Jámy s objemem sto tisíc kubíků by se daly použít jako úložiště energie formou stlačeného vzduchu o kapacitou 250 MWh. Bohužel ani vlastník objektu Diamo s.p. a ani současné vedení obce neprojevily, přes naše návrhy, o tuto variantu zájem a blokovali i pouhou studii o možnosti využití jam. Část výnosu z ukládání energie by bylo možné použít pro všechny občany obce na úhradu vysokých cen energií,“ domnívá se Jiří Horák.

Starosta Nového Jičína Stanislav Kopecký.
Kdo chce vést obce na Novojičínsku? Deník přináší kandidátky pro komunální volby

Pro dalšího opozičního zastupitele Tomáše Střalky vše začíná u spokojeného bydlení obyvatel obce. „Našim cílem je podpořit výstavbu nových vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod. Pro rodiny s dětmi chceme zvýšit kapacitu místních školek a školy. Věříme ve výhody transparentního fungování, kdy budou vedoucí orgány obce maximálně otevřené a přístupné všem občanům. V neposlední řadě podpoříme rozkvět kulturního a společenského života v naší obci. Naší velkou vizí je zabránit výstavbě průmyslovo-obytné čtvrti v areálu dolů stejně, jako se zabránilo těžbě uhlí,“ vypočítává Tomáš Střalka.

Jedním z dalších diskutovaných témat je již delší dobu cyklostezka z Trojanovic ve směru na Rožnov pod Radhoštěm. Ani v tomto případě současná trojanovická koalice s opozicí neumí najít společnou řeč.

Starosta Jiří Novotný upřesňuje, že v letošním roce obec plánuje dokončit projekci čtyř úseků cyklostezky tak, aby se v roce 2023 nebo 2024 mohly postavit. „Další klíčový úsek od vodní nádrže Lubina přes areál Dolu a odval Píšova Dolina do Frenštátu bude souviset s projektem Cérka a převodem majetků bývalého OKD které dnes spravuje státní podnik Diamo. Tento převod je úzce navázán právě tento projekt. Bez Cérky tak Frenštátsko ztratí infrastrukturní a inovační potenciál do budoucna,“ tvrdí Jiří Novotný.

Ilustrační snímek.
Na křeslo senátora pro Novojičínsko si dělá zálusk sedm kandidátů

Zastupitel Jan Gajdušek připomíná, že cyklostezka ve směru na Rožnov pod Radhoštěm je dlouhou liniovou stavbou, proto obec již druhé volební období řeší potřebná povolení. „Ale posouváme se. Předpokládám, že v následujících čtyřech letech bude stavba realizována. Ekonomicky kalkulujeme s využitím dotací na dopravní infrastrukturu, neboť se jedná o propojení nadregionálních cyklotras Odra – Bečva,“ sděluje Jan Gajdušek.

Jiří Horák vnímá cyklostezku ve směru na Rožnov pod Radhoštěm spíše jako výhodu pro turisty. „My prosazujeme cyklostezku, která přinese bezpečné spojení s místní části Bystré, kde je mimo jiné fotbalové hřiště. V současné době děti i dospělí cyklisté musí jet po frekventované komunikaci Frýdlant nad Ostravicí – Rožnov pod Radhoštěm,“ poznamenává Jiří Horák.

Stejný názor zastává také Tomáš Střalka. „Co se cyklostezky týče, tak výstavbu směrem na Rožnov pod Radhoštěm brzdí nevykoupené pozemky. I proto preferujeme výstavbu trasy z centra města k Bystrovskému hřišti. Jedná se o daleko kratší, rychle zrealizovatelný úsek, který by zajistil bezpečnost hlavně dětí, které se v tomto úseku často pohybují,“ uzavírá Tomáš Střalka.

Nejednota zastupitelů panuje i v odpovědích na otázku, zda Trojanovice tolik projektů utáhnou finančně. Zatímco koaliční zastupitelé spoléhají na dotace a nemají obavy z financování, opoziční zastupitelé jsou zdrženlivější. Uznávají, že Trojanovice jako obec na tom nejsou finančně zle, ale mají obavy, že případná realizace projektu Cérka může do budoucna obec finančně značně zatížit.