Okolo nesourodého komplexu, který tvořil Základní školu Náměstí. Přístavba z osmdesátých let je nyní ještě škaredější, než byla v osmdesátých letech dvacátého století, kdy rozšířila kapacitu školy, žalostný pohled je také na původní historickou budovu, která je jedním za architektonických skvostů města, jež se zas tak moc po architektonické stránce nemá čím chlubit. Pochmurnou atmosféru místa, kde kdysi bylo slyšet dětské halasení a smích o přestávkách, dokreslují stržené žaluzie v oknech, které připomínají křídla padlých andělů.

Objekt bývalé školy na náměstí dlouhodobě chátrá a jak se zdá, konečně se v Kopřivnici dospělo k tomu, že by se s ním něco mělo dělat, hovoří se o bytech, které by mohly vzniknout v přístavbě a také o knihovně, která by měla mít místo ve staré budově. Podle oslovených zastupitelů Kopřivnice ještě není tak jednoznačné, že v případě historické budovy projde právě tento záměr.

Starosta Kopřivnice Miroslav Kopečný uvádí, že už je v běhu výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace k rekonstrukci přístavby na byty. To potvrzuje rovněž místostarosta Kopřivnice Dušan Krompolc a stejně tak zastupitelé Stanislav Šimíček a Adam Hanus. „Objekt bývalé základní školy Náměstí je skutečně jeden z hlavních úkolů každé nové garnitury, která na radnici bude,“ zdůrazňuje Adam Hanus a k otázce rekonstrukce přístavby na bytové bydlení dodává, že by se mělo jednat o moderní nové byty o různých velkostech jak pokojů, tak i celkové rozlohy. „Nedílnou součástí bude úprava dvora a přilehlého parku, aby změna ovlivnila celkový ráz daného místa,“ upozorňuje Adam Hanus.

S knihovnou každý nesouhlasí

Stejná jednota už ale mezi oslovenými zastupiteli nepanuje v případě využití historické budovy jako knihovny. Adam Hanus nepopírá, že ve městě jsou i odpůrci této varianty. „Je důležité si uvědomit, že knihovna v dnešní době není jen o vypůjčení knih, nýbrž jde o zážitkovou návštěvu s edukativním zaměřením. Plánuje se několik místností určených pro různé typy čtenářů, tvořivé dílny, sály pro přednášky a podobně. Budova vždy sloužila ke vzdělávání a to by mělo zůstat zachováno,“ uvádí Adam Hanus.

Stanislav Šimíček napřímo říká, že ZŠ Náměstí by měla být zachována ke školským účelům. „V Kopřivnici velmi chybí středoškolské vzdělání a mladí nám utíkají pryč. Nejsou zde prakticky žádné obory pro děvčata. Tímto směrem bychom měli napnout veškeré síly,“ myslí si Stanislav Šimíček.

Kopřivnický starosta Kopečný jen potvrzuje, že s umístěním městské knihovny, která je v současné době v kulturním domě, počítají. Dušan Krompolc k této problematice dodává, že by v budově měly být rovněž prostory pro volnočasové aktivity. Konečné využití Základní školy Náměstí by se mohlo stát jedním z volebních témat.

Bude v centru dost zeleně?

Obyvatele Kopřivnice v současné době asi nejvíce trápí přestavba centra města a omezení s ním spojená. Někteří se ale na nové centrum města těší, jsou ale i takoví, kteří mají obavy, že v novém centru bude málo zeleně nebo třeba laviček na sezení. Kopřivnický starosta Miroslav Kopečný uklidňuje, když uvádí, že probíhá úprava projektu zeleně s cílem upravit rozsah zelených ploch včetně zvýšení počtu stromů a keřů které budou vytvářet stín. Dušan Krompolc upozorňuje, že současná koalice tento projekt zdědila ve stavu, kdy už bylo výběrové řízení na zhotovitele v běhu. „Máme za to, že pro město bude revitalizace centra přínosem,“ podotýká Dušan Krompolc.

Adam Hanus dodává, že konečná vizuální podoba centra města po rekonstrukci je známa již několik let a občané měli několik možností se vyjádřit k návrhům. „Kopřivnice není historické město, které by disponovalo historickým náměstím, proto nemůžeme očekávat, že se budeme moci vyrovnat městům jako je například Příbor nebo Nový Jičín. Návrh z ateliéru pana architekta Mrvy odpovídá době, potřebám města i současným trendům. Nebude chybět architektonický prvek v podobě Lašské brány nebo skleněný pavilon, kde budou vystaveny například historické vozy automobilky TATRA. Co se týče zeleně, tak dle plánu dojde k navýšení zeleně v centru oproti původnímu stavu, Navíc se ponechalo i dostatek vzrostlých stromů, se kterými se původně v novém projektu nepočítalo. Nebudou chybět ani vodní prvky a odpočinkové zóny,“ vyzdvihuje Adam Hanus.

Stanislav Šimíček připomíná, že straně, za kterou je v zastupitelstvu, se podařilo ovlivnit hotovou projektovou dokumentaci ve prospěch zeleně. Bude vysázeno dvojnásobné množství stromů oproti původnímu schválenému plánu a také trávník bude použit kvalitnější. „Největší úkol budoucího vedení města bude , aby právě toto revitalizované centrum města bylo místem, které bude plné aktivit a setkávání lidí,“ myslí si Stanislav Šimíček.

ANKETA

Nevnímáte jako jeden z velkých problémů města dlouhá léta chátrající objekty bývalé školy na náměstí?

close Miroslav Kopečný. info Zdroj: Deník/Ivan Pavelek zoom_in Miroslav Kopečný. Miroslav Kopečný, starosta (ODS):

Ve staré budově školy plánujeme umístění městské knihovny, která je dnes umístěna v kulturním domě. Městská knihovna by měla sloužit jako komunitní centrum. Rovněž probíhá příprava příprava lokality pro bytovou výstavbu - v současné době probíhá výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace k rekonstrukci přístavby ZŠ Náměstí na byty. K tomu je hotova studie a připravuje se výběr projektanta. K realizaci stavby plánujeme využít dotaci z IROP.

close Dušan Krompolc. info Zdroj: Deník/Ivan Pavelek zoom_in Dušan Krompolc. Dušan Krompolc, místostarosta (ANO):

Ano jednoznačně. Máme připravenu studii a pokud zastupitelstvo schválí příslušné finanční krytí, pak je na místě bezodkladně vyhlásit soutěž na výběr projektanta. Jedná se o jeden ze tří velkých rozvojových záměrů revitalizace nemovitostí, kterými jsou budova ZŠ Náměstí, kde bude umístěna nová knihovna a prostory pro volnočasové aktivity, přístavba u této budovy určená pro byty a velká rekonstrukce koupaliště.

close Adam Hanus. info Zdroj: Deník/Ivan Pavelek zoom_in Adam Hanus. Adam Hanus, zastupitel (Krásná Kopřivnice):

Objekt bývalé základní školy Náměstí je skutečně jeden z hlavních úkolů každé nové garnitury, která na radnici bude. Je zpracovaná studie, která do budovy počítá s přestěhováním knihovny a využitím prostor pro další vzdělávací aktivity. Ve městě je i několik odpůrců této varianty, avšak je důležité si uvědomit, že knihovna v dnešní době není jen o vypůjčení knih, nýbrž jde o zážitkovou návštěvu s edukativním zaměřením. V přístavbě školy se již projektují nové byty, čímž vyhovíme i poptávce po bydlení.

close Stanislav Šimíček. info Zdroj: Deník/Ivan Pavelek zoom_in Stanislav Šimíček. Stanislav Šimíček, zastupitel (KDU-ČSL):

Nová část budovy už našla využití. Budou v ní tolik potřebné byty. Zastupitelstvo schválilo projektovou dokumentaci na rekonstrukci této budovy s využitím pro městskou knihovnu. Osobně s tímto záměrem nesouhlasím. Budova je příliš velká, tak velké prostory knihovna nepotřebuje a náklady na rekonstrukci a provoz budou obrovské. A pak je tu fakt, že centrum města je už tak liduprázdné a my ještě přestěhujeme i to málo co v centru funguje – knihovnu. ZŠ Náměstí by měla být zachována ke školským účelům.

Slovo reportéra - Proč Kopřivnice?

close Ivan Pavelek info Zdroj: Jiří Zerzoň zoom_in Ivan Pavelek Druhé největší město na Novojičínsku je městem teprve 74 let. Sázka na výrobu nákladních automobilů v minulosti zapříčinila překotnou výstavbu, jejíž důsledky si město nese doposud a jen tak je neodstraní, a to i přes skutečnost, že se současné vedení města s většinovou podporou zastupitelstva pustilo do rekonstrukce centra.

Ne všichni obyvatelé města jsou vzhledem, který má rekonstrukce přinést, nadšení, navíc nevzhledné stavby lemující rekonstruovaný prostor, stejně jako architektonické „skvosty“ v blízkém okolí zůstanou. Tématem k diskuzi je také objekt Základní školy náměstí a jeho přístavba. Navenek krásná historická budova chátrá již čtrnáct let, podobně jako ve své době moderní přístavba.

V ní mají vzniknout byty, v historické budově knihovna, která je v současné době v kulturním domě. Ani touto myšlenkou nejsou někteří obyvatelé Kopřivnice nadšení a tvrzení, že se bude jednat o moderní komunitní centrum, kde budu různé besedy, workshopy a podobně, je zatím neukonejší. A pak je tady ještě jeden důvod proč bude zajímavé sledovat Před a povolební dění v Kopřivnici. V letošním volebním období se tam totiž až na starostu vyměnili zbylí členové rady. Ti co byli rádoby v koalici se ocitli v opozici a naopak. Takže dění ve městě automobilů bude určitě zajímavé.

Ivan Pavelek, šéfredaktor Novojičínského deníku

Pohled do historie

Základní škola Náměstí zahájila první školní rok v roce 1909. Tehdejší ředitel školy Jan Vincent zapsal do kroniky, že Měšťanská škola chlapecká v Kopřivnici zřízena byla na oslavu jubilea šedesáti let šťastné vlády Jeho Veličenstva Císaře Krále Františka Josefa I v roce 1909. První školní rok tehdy končil 14. července 1910 a ředitel Vincent k tomu zapsal, že žáci šli nejprve do kostela na bohoslužbu a chvalozpěv TeDeum, po mši zazpívali rakouskou hymnu. „Potom se žáci odebrali do své třídy, kde jim po rozmluvě třídního o tom, jak chovati se jest žákům o prázdninách, byla rozdána vysvědčení. Žáky ze školy vystupující přiměřeně oslovil ředitel,“ napsal Jan Vincent 15. srpna. Škola byla v té době dominantou obce. Tak jako jiných škol, i této se v průběhu let po druhé světové válce dotkly různé organizační změny. Kvůli pozdějšímu stavebnímu rozmachu se v Kopřivnici rozšiřovalo i školství a počátkem 70. let měla ZŠ Náměstí tři objekty. V 80 letech došlo k rekonstrukci původní budovy a k přístavbě – škola tak měla třináct tříd, družinu, jídelnu a odborné učebny. Koncem 90. let působila v objektu také Základní škola sv. Zdislavy, v roce 2004 kvůli úbytku dětí došlo ke sloučení ZŠ Náměstí a ZŠ Dr. Milady Horákové. Úbytek dětí pokračoval, a tak v roce 2008 město rozhodlo o uzavření ZŠ Náměstí.