Ne, že by právě kulturní dům byl tím, co by občané v Novém Jičíně potřebovali nejnutněji. Město se potýká s mnoha dalšími problémy z reakcí oslovených zástupců opozice i koalice je ale zřejmé, že stavba kulturního domu je jedním z třaskavých témat.

Starosta Nového Jičína Stanislav Kopecký uvádí že kvůli nesouladu názorů v tom, jak dále postupovat, s koaličními partnery a členy opozičních stran založili pracovní skupinu, která má zjistit výhody a nevýhody existujících možností.

„Probíhá posouzení statiky budovy, která se zpravidla provádí před samotnou realizací přestavby. Podobně nestandardní postup pro mě představuje oprava pláště budovy, aniž by byla předem vyvedena vzduchotechnika a provedena instalace sítí,“ poznamenává Stanislav Kopecký.

Přestavba přístavby Hotelu Praha v Novém Jičíně na kulturní dům začala již v roce 2018. Hotovo zdaleka není.
Po delší době se v Novém Jičíně opět hovoří o kulturním domu

Poukazuje na skutečnost, že podle projektové dokumentace by náklady na dostavbu kulturního domu přesáhly 100 milionů korun.

Stavba na zelené louce

„Máme na výběr ze čtyř možných variant. První by znamenala investovat více jak sto milionů korun na dostavbu, která však přináší i řadu budoucích omezení. Druhou možností je budovu zbourat a postavit na tom místě budovu novou. Hledat jiné využití pro rekonstruovanou budovu, je třetí z možností. A jako poslední, pro mě asi nejlepší řešení, by bylo postavit novou budovu, která by od byla koncipována jako kulturní dům pro předem stanovený počet návštěvníků bez nutných kompromisů a omezení,“ upřesňuje Stanislav Kopecký.

Jeho předchůdce ve funkci starosty Jaroslav Dvořák připomíná, že bývalé vedení města přišlo, po získání hotelu Praha do majetku města v roce 2013, s vizí nejen rekonstrukce historické části, ale i přebudování přístavby na kulturní dům. Budova, která byla v 70. letech minulého století dostavěna k hotelu, už několik let chátrala.

Jaroslav Dvořák shrnuje, že na konci roku 2014 byla hotova projektová dokumentace, která se v roce 2017 částečně upravovala. Projekt byl z důvodu finanční náročnosti rozdělen na dvě etapy. Celková projektovaná cena činila 49 milionů korun. Kapacita byla vyprojektována na 370 osob – 250 velký sál, 80 malý sál, 40 hospoda.

„V první etapě, kdy se vynaložilo 23 milionů korun se vyměnila okna, zateplil se plášť, zrekonstruovala střecha, v interiéru se připravily technologie na druhou etapu, včetně propojení s historickou částí, která měla ihned následovat. Termín dokončení byl stanoven na rok 2020. Současná koalice však projekt zastavila. V roce 2019 nechala zpracovat novou projektovou dokumentaci, to se však náklady navýšily téměř dvojnásobně a dále se zvyšovaly. Byla vytvořena pracovní skupina pro revizi projektové dokumentace a využití kulturního domu. Ta ale za tři roky nevytvořila žádný relevantní materiál,“ kritizuje současný stav Jaroslav Dvořák a dodává, že radní podle materiálů z rady města stále více tlačili skupinu k ukončení projektu.

„Nenašli však žádné relevantní důvody k ukončení projektu. Koalice ani nedokázala připravit výstavbu kulturního domu na zelené louce. Je to jen další z důkazů neschopnosti těchto lidí,“ tvrdí Jaroslav Dvořák s tím, že kulturní dům na zelené louce by přišel na zhruba 200 milionů korun, což si město v současné finanční situaci nemůže dovolit. Proto je pro dokončení rekonstrukce s termínem 2025 a náklady na druhou etapu do 50 milionů korun.

Kulturní dům Nové Slunce?

Současný místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka považuje za důležité po volbách najít širokou shodu koalice i opozice na tom, kterou variantu upřednostnit.

„Kromě toho bych rád zmínil ještě možnost, která zde nepadla: v případě, že by se podařilo dohodnout se současnými majiteli, by bylo možné vykoupit budovu Nového slunce, kde je v bývalém sále v současné době sklad, a vytvořit kulturní dům zde. Nenabízí sice kapacitu, jaká by mohla být v novostavbě, ale výhodou jsou přilehlá zahrada, restaurace, blízkost knihovny i Fokusu a také by to nejspíš byla nejlevnější varianta,“ myslí si Ondřej Syrovátka.

Budoucí kulturní dům v centru Nového Jičína.
Kulturní dům v Novém Jičíně bude sice malý, ale zato drahý

K názoru Jaroslava Dvořáka se přiklání europoslankyně a zastupitelka Kateřina Konečná, která upozornila, že od počátku muselo být každému jasné, že přestavba bude mít své limity Přesto si myslí že sál s kapacitou okolo 260 lidí by byl pro město přínosem. „Historicky v našem městě takové kapacity chybí a zahodit investované prostředky mi přijde jako poslat v únoru peníze do Sberbank,“ neodpustila si Kateřina Konečná poznámku na adresu místostarosty Václava Dobrozemského. Jestli stavba kulturního domu bude jedním z volebních témat, ukáží příští dny.

ANKETA

Jaký je váš názor na stavbu kulturního domu v přístavbě hotelu Praha? Má se ve stavbě pokračovat?

Stanislav Kopecký, starosta, ANOStanislav Kopecký, starosta, ANOZdroj: Deník/Ivan PavelekStanislav Kopecký, starosta (ANO):

Současný návrh budovy je koncipován na kapacitu 246 lidí včetně obsluhy. Jakékoli navýšení kapacity znamená spoustu úprav. Málokdo ví, že v budoucím kulturním sále se nachází 12 sloupů, z toho dva přímo na pódiu. Je zřejmé, že více než 70 procent případných návštěvníků by nevidělo na pódium. Vůbec si nedokážu představit, jak by tam probíhal ples či jiná společenská událost. Osobně bych volil nový kulturní dům na „zelené louce“.

.

Ondřej Syrovátka, místostarosta, SZOndřej Syrovátka, místostarosta, SZZdroj: Deník/Ivan PavelekOndřej Syrovátka, místostarosta (SZ):

Současná stavba v přístavbě Hotelu Praha byla vyprojektována ve spěchu, bez velkých diskuzí a architektonické soutěže. Projekt se podařilo významně upravit, ale kvůli sloupům v hlavním sále, nízké kapacitě a také nejistotě ohledně statiky pochybnosti, zda kulturní dům provozovat, přetrvaly. Nový Jičín je kulturní město, které si kulturní dům, v němž bude možné pořádat plesy, koncerty i konference, zaslouží.

Kateřina Konečná, zastupitelka, KSČMKateřina Konečná, zastupitelka, KSČMZdroj: Deník/Ivan PavelekKateřina Konečná, zastupitelka (KSČM):

Šokoval mě materiál rady města, který zvažuje úplnou demolici objektu. V období 2018 - 2020 byly do rekonstrukce přístavby hotelu Praha investovány desítky miliónů korun. Od začátku muselo být všem jasné, že se bude rekonstruovat a vzhledem k povaze objektu rekonstrukce bude mít limity. Přesto se domnívám, že i rekonstrukce na sál s kapacitou cca 260 lidí by byla pro město přínosem.

Jaroslav Dvořák, zastupitel, ČSSDJaroslav Dvořák, zastupitel, ČSSDZdroj: Deník/Ivan PavelekJaroslav Dvořák, zastupitel (ČSSD):

Projekt byl kvůli finanční náročnosti rozdělen na dvě etapy. Projektovaná cena činila 49 milionů korun. Výsledkem čtyřleté „práce“ současné koalice je to, že projekt přestavby přístavby Hotelu Praha nepokračuje, ale ani není definitivně ukončený. Naší jasnou vizí je projekt dokončit, i s případnou úpravou projektové dokumentace. Reálné dokončení rekonstrukce je rok 2025, v ceně druhé etapy do 50 milionů korun.

Podoba nového „kulturáku“? Městu stačil jediný návrh.
Podoba nového „kulturáku“? Městu stačil jediný návrh

Slovo reportéra - Proč Nový Jičín?

Ivan PavelekIvan PavelekZdroj: Jiří ZerzoňNový Jičín je největším městem novojičínského okresu, přitom nemá vlastní kulturní dům. Téma kulturního domu ve městě rezonuje již delší dobu, intenzivně se jím město začalo zabývat zhruba před osmi roky. Ne, že by obyvatelé a návštěvníci Nového Jičína neměli možnost navštěvovat sál, kde se dějí nějaké plesy a jiné společenské akce.

V minulosti jim k tomu sloužil například sál objektu Tatrovanka nebo sál podniku Autopal, případně sál J-klubu. V místě Tatrovanky je již řadu let hotelový a sportovní komplex, J-klub minimálně deset let chátrá, navíc má svého vlastníka a sál bývalého Autopalu sice stále existuje a funguje, ale už je na katastru Šenova u Nového Jičína, který se v roce 1994 osamostatnil.

Ve více než dvacetitisícovém městě tak není kulturní zařízení, kde by se mohly konat zábavy, plesy, koncerty a další akce pro více lidí. Bývalé vedení města s podporou koalice se rozhodlo, že vybuduje kulturní dům v přístavbě hotelu Praha, který město převzalo do svého majetku.

Došlo dokonce na první etapu, kdy přístavba dostala novou zateplenou fasádu, okna, střechu. Jenže nové vedení po volbách v roce 2018 dospělo k názoru, že projekt je špatný. Čtyři roky diskuzí utekly jako voda a doposud není jasné, co dál - dostavba podle původního plánu už určitě nebude za celkové náklady 49 milionů korun.

Ivan Pavelek, šéfredaktor Novojičínského deníku

Pohled do historie

Dnešní Hotel Praha byl původně secesní kavárnou a restaurací, kterou v roce 1899 nechal postavit novojičínský hoteliér Heinrich Hohl. I proto tehdy měl objekt název Heinrichshof.

V roce 1907 ho majitel zvětšil o přístavbu. V průběhu let oba objekty prošly několika úpravami, některé z nich nebyly příliš citlivé. Hotel také poznamenala druhá světová válka, během ní zde přespávali nejrůznější důstojníci a vojáci, traduje se, že původní staré křišťálové lustry, které bývaly ozdobou hotelu, rozstřílel jeden z tehdejších sovětských důstojníků.

Tou nejzásadnější byla přístavba v roce 1975, kdy hotel byl krajským zařízením. V přístavbě byl internát a praktické pracoviště hotelové školy ve Frenštátě pod Radhoštěm. Díky tomu zde fungovala velká veřejná jídelna. Když hotelová škola přestala hotel využívat, byl zavřený.

Od 1. ledna 2013 ho má v majetku město Nový Jičín, které brzy poté zahájilo první etapu obnovy hotelu, konkrétně historické budovy. Náklady činily zhruba 20 milionů korun. Město mezitím nechalo zpracovat projektovou dokumentaci na přestavbu přístavby na kulturní dům. První etapa přestavby stála 23 milionů korun.

V dalším díle se podíváme do Kopřivnice, kde by mohla být jedním z předvolebních témat rekonstrukce již tři desetiletí chátrající Základní školy Náměstí a její přístavby.