Starosta Nového Jičína Stanislav Kopecký preferuje, aby občan měl primární potřeby a nezbytné věci - vyvezené odpady, svítící pouliční lampy, čisté ulice a veřejný prostor, opravené chodníky a komunikace, bydlení v obecních bytech na úrovni dnešních standardů za přijatelnou cenu. Největší problém města spatřuje v nedostatku bytů a pozemků určených pro rodinou výstavbu a taktéž v omezené kapacitě parkovacích míst.

„Podle mého názoru nakládání s bytovým fondem města jsme velmi dobře nastavili. Vrácené a mnohdy zcela zničené byty prochází celkovou rekonstrukcí, včetně přestavby bytových jader na zděná sociální zařízení. Tyto byty pak ve veřejné nabídce soutěží nájemci obálkovou metodou a sami si tak určí svůj budoucí nájem. Považuji za přirozené, že výše nájemného je stanovena v udržitelné výši tak, aby se městu vrátilo dostatek prostředků na průběžnou údržbu bytového fondu, opravy poškozených bytů, a v případě možnosti přeměnu nebytových prostor na prostory určené k bydlení,“ uvádí Stanislav Kopecký.

Připomíná, že nevyužitých prostor bývalého domu sester, který jsme získali od Moravskoslezského kraje, bylo vybudováno 39 bytů o velikosti 2+kk, které jsou určené především jako startovací byty pro mladé žadatele a rodiny.

„Pro soukromou výstavbu rodinných domů se nám podařilo zasíťovat lokalitu v místní části Žilina Za Školou, kde spatřujeme ještě další možnosti. V dohledné době taktéž očekáváme začátek výstavby v lokalitě Bocheta,“ podotýká novojičínský starosta.

Parkovací místa chybí v každém městě a Nový Jičín není výjimkou. Stanislav Kopecký připomíná, že za poslední období došlo k výstavbě dvou parkovišť o kapacitě 70 míst, budují se parkovací místa v ulicích Dlouhá, Gregorova, Sportovní a v místní části Žilina. Následovat mají sídliště v Loučce a sídliště Nerudova.

„Do budoucna máme v plánu i výstavby finančně velmi náročných parkovacích domů. Daří se nám díky stavebně technickému řešení získávat souhlas od správců inženýrských sítí. Veškeré nové parkovací plochy jsou ve smyslu nových standardů včetně plnění adaptační strategie města na změnu klimatu. Tedy zeleň a nakládání s dešťovými vodami bereme vždy jako důležitou součást projektu,“ doplňuje Stanislav Kopecký s tím, že on osobně ještě vnímá potřebu podporovat sport a budování nových a opravy stávajících sportovišť.

Dalším tématem pro Nový Jičín je jistě i areál bývalého nádraží

Fotogalerie: Nový Jičín - areál bývalého vlakového horního nádraží, srpen 2022

Komunitní energetika

Stanislav Kopecký vidí jako jednu z potřeb v současné také řešení cen energií, za důležitou tuto záležitost považuje rovněž místostarosta Ondřej Syrovátka.

„Za stěžejní nyní považuji udržení cen energií pro obyvatele města na úrovni, která jim umožní dál důstojně žít a bydlet. Základ pro to byl položen již v tomto volebním období díky modernizaci několika kotelen a tím pádem zvýšení jejich účinnosti a zlevnění provozu. Chceme jít ještě dál a postupně zavádět takzvanou komunitní energetiku. Ta funguje tak, že část energie se vytvoří přímo na území města a je následně použita pro potřeby města a jeho občanů. V dnešní nejisté době je to záruka, že energie bude dostatek a že bude pro obyvatele za udržitelnou cenu. Máme například v plánu postavit solární panely k produkci elektrické energie na střechách městských budov nebo výhledově i vlastní bioplynovou stanici, která by mohla dodávat teplo a elektrickou energii pro potřeby domácností,“ rozvíjí myšlenku Ondřej Syrovátka.

Také on zdůrazňuje potřebu řešit koncepci parkování zpracovanou v tomto volebním období a která občanům přinese desítky nových parkovacích míst. Mezi dalšími potřebami města Ondřej Syrovátka vyjmenovává adaptaci města na změnu klimatu, dokončení dostavby kulturního domu a postupnou rekonstrukci Hückelových vil, která probíhala i v současném volebním období.

Bydlení, bydlení, bydlení

Bývalého starostu Jaroslav Dvořáka asi nejvíce trápí úbytek obyvatel. Podle něj je největší za poslední 4 roky, kdy klesl počet obyvatel o více než 700. Jako stěžejní záležitostí tedy vnímá zajištění bydlení.

„Před dokončením je přestavba takzvaného Domu sester, kde vznikne 39 bytů pro mladé. Projekt připravilo naše bývalé vedení, kdy jsme v roce 2016 získali od Moravskoslezského kraje zdarma tuto budovu a nechali zpracovat projektovou dokumentaci na byty pro seniory. Současná koalice projekt přebrala a upravila. Podle mého názoru je projekt dobrý, bohužel neadekvátně vysoká je cena rekonstrukce. Již nyní se náklady po několika úpravách smlouvy pohybují na 70 milionů korun, a to vše bez dotace. Koalice si proto musela vzít na tuto akci i 100 milionů korun úvěr,“ tvrdí Jaroslav Dvořák.

On a jeho příznivci mají v plánu obnovení projektů výstavby bytových domů v lokalitách Dolní Brána a Bohuslava Martinů, chtějí rekonstruovat nevyužité objekty města na byty, a to za pomoci dotačních programů vypsaných Ministerstvem pro místní rozvoj.

„Vnímáme zájem i o individuální výstavbu, a proto vytvoříme podmínky pro spolupráci se soukromým investorem s cílem zajistit parcely pro výstavbu několika desítek rodinných domů v prostoru mezi ulicemi Za Humny a Císařskou. Budeme pokračovat v přípravě lokality Za Školou k další individuální výstavbě,“ shrnul Jaroslav Dvořák a dodal, že budou usilovat o záchranu a zpětné odkoupení cenných pozemků Pod Skalkou. „Pozemků prodaných za podivných okolností současnou koalicí developerovi. Odkoupení připadá v úvahu, že nebude schopen plnit své závazky. Následně budeme pokračovat v přípravě inženýrských sítí nutných k individuální výstavbě,“ nastínil Jaroslav Dvořák.

Město prý nevzkvétá

Zastupitelka Kateřina Konečná vnímá Nový Jičín jako místo s velkým potenciálem. „Ten se bohužel nedaří zcela plně využívat a kvalita života občanů města se nezvyšuje, naše město bohužel nevzkvétá,“ sděluje Kateřina Konečná.

Europoslankyně vidí zásadní a stěžejní v nevýhodných transakcích s městským majetkem pro občany města. „Poslední městské pozemky pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Pod Skalkou byly prodány developerovi bez zkušeností a jediné reference pro jeho typovou výstavbu. Občané města se zájmem o výstavbu vlastního domu a levnější výstavbu svépomocí tak nemají šanci realizovat svůj dům snů a jsou nucení opustit město. Další nevýhodnou majetkovou transakcí je prodej pozemků města v průmyslové zóně v Hřbitovní ulici nadnárodnímu developerovi, kde si bohužel město nestanovilo žádný závazek budoucí zaměstnanosti. V lokalitě tak mohou vzniknout pouze skladové haly s minimálním počtem nových pracovních míst za nízké mzdy, v nízké kvalifikaci, s minimálním fiskálním příjmem pro město a vysokou dopravní zátěží. V této vážné kauze plně chápu a podporuji naštvané občany města, kteří vytvořili petici proti prodeji těchto pozemků. Pod touto peticí jsou již podepsány stovky nespokojených občanů,“ poznamenává Kateřina Konečná a doplňuje, že město je vlastníkem stavebních pozemků pro bytové domy v ulicích Bezručova, B. Martinů a Dolní brána. „V tomto volebním období se výstavba nových bytových domů pro občany města nepohnula bohužel ani o milimetr,“ uzavírá Kateřina Konečná.