Putovní přehlídka Projekt 100 pokračuje tento pátek vnovojičínském Artefaktu polským snímkem Náměstí spasitele. Základní konflikt snímku je podobný jako vneméně slavném filmu jeho režiséra Krzysztofa Krauzeho Dluh. Také v něm jsou jeho protagonisté shodou nešťastných okolností dohnáni k tragickým činům, za něž musí zaplatit vysokou cenu. Zároveň nelze jednoznačně určit, na čí straně je vina a komu přiřknout trest. Příběh začíná ve chvíli, kdy zadlužený Bartek požádá matku o dočasné přístřeší pro svoji rodinu. Před dostavbou vlastního bydlení totiž prodal byt a netuší, že naletěl podvodníkovi a že bude závislý na matčiných příjmech.

Zájmy a potřeby protagonistů vynuceného soužití stále častěji ústí do konfliktů, lásku střídá nenávist a toleranci nesnášenlivost. Nejhůře to nese Bartkova žena Beata, která se kvůli neutěšeným životním poměrům rozhodne bezvýchodnou situaci vyřešit zoufalým činem: pokusí se otrávit své dvě děti a posléze i sama sebe. Zda je za jejím rozhodnutím msta manželovi, jenž ji opustil a žije s jinou ženou, či bezmezně narůstající beznaděj spojená s nemožností najít práci a realizovat se, musí každý divák posoudit sám. Psychologicko sociální téma konfliktů mezi generacemi vychovávanými vjiných dobách a sjinou představou o soužití se rozhodně dá označit za až bolestně aktuální.

Podstatou Projektu 100 je již od roku 1995 každoroční distribuce 10 mimořádně kvalitních a oceňovaných filmů formou putovní přehlídky ve vybraných kinech a v limitovaném termínu -od poloviny ledna do konce května. Také letos se do akce zapojí novojičínský Biograf pro náročnějšího diváka Artefakt. Cílem projektu má být seznámení skvalitní filmovou tvorbou, která se kvůli mainstreamové distribuci kčeskému divákovi leckdy vůbec nedostane. „Také bychom rádi prohlubovali tradici putovních filmových festivalů, přehlídka Projekt 100 už podpořila vznik obdobných projektů,“ vysvětlují organizátoři na svých stránkách.

Vnovojičínském Biografu Artefakt bude film Náměstí spasitele kvidění vpátek 22. února od 20 hodin. (mer)