Celkem čtyři varhanní večery jsme tento podzim prožili v oderském Chrámu sv. Bartoloměje v rámci Mezinárodního varhanního festivalu Odry 2010. Po vystoupení Martina Jakubíka, Waldemara Krawiece nebo Johna Willmetta převezme hlavní roli tuto sobotu oderský chrámový soubor Chorus Collegium Odry, aby dílem M – A.Charpentiera Te deum oslavil své čtyřicáté narozeniny.

Smíšený pětatřicetičlenný sbor účinkuje jak při liturgii tak i koncertně. Vznikl v roce 1970 nástupem Jana Jakubíka na místo varhaníka a sbormistra. S odkazem na předválečnou hudební tradici města Oder, kdy tehdejší sbor spoluúčinkoval se zámeckou kapelou, mění přístup k nácviku sboru a začíná spolupracovat i s místními muzikanty. Od roku 1993 se sbor stal hudebním sdružením Chorus Odry a založil tradici festivalu duchovní hudby.

Hlavní činností sboru je zajištění hudebního doprovodu při slavnostních bohoslužbách církevního roku. K těmto příležitostem má nastudována díla českých i světových autorů. Předností sboru jsou samostatná koncertní vystoupení,která byla již vícekrát kladně ohodnocena hudebními znalci či samotnými autory. Díky hudebnímu nadšení a motivaci vzešli z řad členů sboru a orchestru i profesionální hudebníci působící v předních tělesech Čech a Moravy,kteří nadále spolupracují a rozvíjejí hudební kvalitu souboru.

Jeho koncert v Chrámu sv. Bartoloměje bude posledním v rámci letošního Mezinárodního varhanního festivalu v Odrách. Ten je podle slov jeho pořadatelů jakousi přehlídkou kvalitních evropských varhaníků. Poprvé se akce konala v roce 2000 v souvislosti se znovuzprovozněním oderských varhan. „Naše původní varhany pocházely z roku 1916 a už v době svého vzniku byly považovány spíše za provizorní. A tak jsme si před deseti lety postavili varhany nové, kvalitní. V té době jsme si také dali závazek je pořádně používat. Jedním z vyústěním tohoto slibu je i náš Mezinárodní varhanní festival,“ připomněl organizátor Martin Jakubík začátek pěkné tradice.

Chorus Collegium Odry zazpívá v oderském Chrámu svatého Bartoloměje v sobotu 23. října od 19 hodin. (mer)