Svatováclavský hudební festival ode dne sv. Václava probíhá po celý měsíc na několika místech republiky. Celý měsíc v jeho rámci vystupují zajímaví interpreti vážné hudby také na Novojičínsku. Po Fulneku se tento týden podívá také do Příbora, kde vystoupí Hypocondria Ensemble s programem A Modo Italiano.

Soubor Hipocondria ensemble vznikl v roce 2000. Zakládajícími členy byli mladí profesionální instrumentalisté, kteří se po několikaleté činnosti v předních českých ansámblech rozhodli vytvořit vlastní komorní soubor, specializovaný na autentickou interpretaci staré hudby. Ansámbl hraje v obsazení 2 housle, viola a basso continuo, dle potřeby rozšiřovaném o další instrumenty. Ve snaze přiblížit se původnímu znění interpretovaných děl 17. a 18. stol. soubor používá dobové nástroje nebo jejich kopie a historické systémy ladění. Při provádění vokálně instrumentálních skladeb spolupracuje se zpěváky specializujícími se na starou hudbu. Repertoár souboru zahrnuje díla raného až pozdního baroka a raného klasicismu. Zvláštní pozornost věnuje Hipocondria interpretaci opomíjených a méně uváděných skladeb českých mistrů.

V neděli se zase ve Štramberku v Kulturním domě předvede dvojice Jaroslav Tůma - varhany, Lisellote Rokyta - panova flétna s díly Mendelssohna, Geminianiho a dalších.

Celý festival má sám o sobě úctyhodné cíle. „Mimo jiné chceme prezentovat českou hudební minulost a přítomnost provázaně s klíčovými momenty české historie. Festival je časově situován mezi dva významné české svátky - 28. září Den české státnosti a 28. říjen Den vzniku samostatného českého státu,“ vysvětlují organizátoři ze sdružení SHF na svých stránkách. V jeho rámci se vybraní muzikanti z oblasti vážné hudby tradičně představují na koncertech také na Novojičínsku.

V Kostele sv. Valentina vystoupí Hypocondria Ensemble s programem A Modo Italiano v úterý 13. října od 18 hodin. Koncert varhan a flétny si zase můžeme užít ve Štramberském kulturním domě v neděli 18. října od 16 hodin. (mer)