K polovině května se také letos váže velká folklorní akce Setkání cimbálových muzik Valašského království. Na frenštátském náměstí se tento pátek a sobotu představí moravské soubory, aby se pochlubily svou celoroční tvorbou. Akce má za cíl seznámit veřejnost s bohatými tradicemi lidové kultury i podpořit rozvoj samotných lidových muzik a lidových tradic trojrozmezí Slezska, Slovenska a Moravy.

Původním záměrem současného ředitele hudebního festivalu Radomíra Golase bylo zorganizování nesoutěžního setkání cimbálových muzik na Valašsku, kde by si diváci i samotné muziky měly možnost vzájemně srovnávat svou úroveň a kvalitu s ostatními lidovými muzikami, aby je dobré příklady inspirovaly ke zvýšení své vlastní úrovně a kvality i výběru kvalitního repertoáru. Potvrdil to i někdejší primáš cimbálové muziky Soláň, která se Setkání pravidelně účastnila, Lukáš Španihel: „Ten festival je výjimečný tím, že se na něm setkává opravdu mnoho souborů. A každý těm ostatním chce ukázat, co si za poslední rok připravil a jak pokročil ve své práci. Podobných možností tady mnoho nemáme.“
Všechno letos začne už ve čtvrtek 21. května v 16 hodin, kdy proběhne otevření soutěžní výstavy dětských kreseb ve dvoraně Domu kultury.

Vystoupí také pěvecký sbor Garrendo z frenštátského Gymnázia. V pátek 22. května proběhne na náměstí vystoupení dětského souboru Valášek z Mateřské školy Markova ulice a dalších dětských uměleckých souborů z hostitelského města. Od 16. 30 dostane prostor pravidelný pořad Setkání dětských lidových hudeb a od 18 hodin tam pak proběhne pohádkový muzikál pro děti i dospělé O kúzelných piesničkách.

V sobotu bude akce pokračovat tradičním programem, v dopoledních hodinách koncertovat na náměstí dechový orchestr a orchestr ZUŠ z Frenštátu p. R. Samotné slavnostní zahájení hudebního festivalu proběhne o půl druhé odpoledne a poté budou následovat tradiční pořady Setkání cimbálových muzik Valašského království a Vystoupení zahraničních účastníků a hostů. Závěrečným pořadem bude vystoupení folklorního tanečního souboru Čarnica z Košic se sólisty, které je vždy velkým diváckým zážitkem. (mer)