Od roku 1998 o nich vydal devět knih. „Každý rok to byla aspoň jedna knížka,“ řekl Knězek, jehož díla jsou zdrojem informací o významných literárních, částečně i výtvarných, osobnostech kraje.

Zabýval se například tvorbou Josefa Kaluse, Františka Horečky a jiných frenštátských umělců. O některých věcech, které Knězek sesbíral a napsal, prý neměli pražští literární historikové ani ponětí. „Například nikdo nevěděl, že Seifert měl, zásluhou frenštátských přátel, poúnorové samizdaty a soukromé tisky, nebo že Holan nesměl určitý čas publikovat,“ vzpomínal Knězek.

V současné době Knězek dokončuje desátou knihu, ale také se například aktivně účastní literárních akcí. „Kniha, která by měla vyjít v září, ponese název Cesta z hořícího kruhu a pojednává o spisovateli Pavlu Tobiášovi,“ sdělil Knězek a dodal, že na počátku každé knihy stojí velmi náročná badatelská práce v archivech a knihovnách. „Musím se seznámit dopodrobna s životní poutí tvůrce, dokonale znát jeho tvorbu, okolnosti vzniku jednotlivých knih, kritický ohlas jeho díla i prostředí, v nichž žil. Chci vystihnout i jeho lidský profil a proto rozhodím sítě, kdo by mi o něm mohl něco podstatného sdělit. Je s tím vždy i dost obtížná organizační práce, než člověk zjistí, jak se k tomu materiálu dostat,“ přiznává spisovatel, který už plánuje vydání další knihy. „Bude pojednávat o spisovateli Bohumíru Strnadlovi-Četynovi,“ uzavřel Knězek.