Stane se tak v neděli 8. února v šestnáct hodin v kostele sv. Josefa. Severočeský soubor Solideo se specializuje na období od středověku po baroko. Vznikl v roce 1998 jako instrumentální duo. O čtyři roky později vznikl kvartet, který dnes hraje ve složení Miloš Fr. Rejman, Martina Rejmanová, Ivona Culková a Kamila Purkytová, která se střídá se Zuzanou Hubáčkovou.

Instrumentálně-vokální hudba je produkována skrze historické nástroje, jako jsou kravské, kozí, beraní, mufloní a kamzičí roky, středověké dudy, cornamusa, flétny lidové a kostěné a další. Tyto instrumenty znovu ožívají v dílnách hudebních nástrojařů, kteří je pro Solideo vyrábějí díky vstřícnosti hudebních oddělení muzeí a historické literatuře.

Na koncertu zaznívají skladby z období 12. století až první poloviny 18. století. Každou skladbu interpreti zajímavě uvedou a slovem představí i své nevšední hudební nástroje.

Soubor vystupuje v dobových kutnách, které ještě podtrhují snahu umělců co nejvěrněji zprostředkovat hudbu historicky vzdálenou, ovšem posluchačovu uchu i srdci docela blízkou a srozumitelnou.

Na svém hudebním kontě má dnes již stovky tuzemských koncertních vystoupení. Soubor měl tu čest spolupracovat s hercem Radovanem Lukavským na hudebně-literárním pásmu. Několikrát doprovázel zpěvačku Evu Pilarovou. V současné době vystupuje s herečkou Milenou Steinmasslovou. Rozsáhlá koncertní činnost, dokument České televize o souboru, pravidelné hostování v Českém rozhlase a nahrávky na cédéčka patří k jeho umělecké bilanci.

Kromě koncertu se lidé mohou zúčastnit také interaktivní výstavy Kamenné svědectví minulosti. Ta umožňuje dotýkat se například erbovní desky Jana Staršího ze Žerotína.

Anna Sotolářová