Úderem 15. hodiny přivítal starosta obce Luděk Míček v sále kulturního domu všechny přítomné maminky, babičky a další návštěvníky, následovalo vystoupení dětí z místní mateřské a základní školy, které v pestrém programu nejen zatančily a zazpívaly, ale také zarecitovaly či zahrály na své hudební nástroje. Jakmile maminkám předaly od srdce vyrobené dárky, mohli parket zaplnit tanečníci z akrobatické taneční skupiny STYX z nedalekého Bílovce.