Desátý ročník Festivalu duchovní hudby Odry 2009 odstartuje v Chrámu sv. Bartoloměje už tuto sobotu zahajovacím koncertem. „Pozvání přijal varhaník Johanes Zimmer. Spolu s ním zazpívá sopranistka Victoria Zimmerl- Panagl,“ prozradil organizátor celého festivalu Martin Jakubík.
V Chrámu svatého Bartoloměje vše začne v sobotu v 19 hodin. „Na programu bude mít tato sympatická dvojice díla takových autorů, jakými byl například G. Böhm, G. Giordani, I. Kaiser, J. S. Bach, Ch. F. Gounod, A. P. F. Boëly, J. Alain, Ch. Minkowitch, J. G. Rheinberger nebo F. Schmidt,“ popsal program svátečního zahajovacího večera Martin Jakubík.

Na stejném místě bude vše pokračovat v neděli dopoledne vystoupením chrámového sboru Chorus Collegium Odry při poutní mši svaté. Smíšený sbor účinkuje jak při liturgii tak i koncertně. Vznikl v roce 1970 nástupem Jana Jakubíka na místo varhaníka a sbormistra. S odkazem na předválečnou hudební tradici města Oder, kdy tehdejší sbor spoluúčinkoval se zámeckou kapelou, mění přístup k nácviku sboru a začíná spolupracovat i s místními muzikanty. Od roku 1993 se sbor stal hudebním sdružením Chorus Odry a založil tradici festivalu duchovní hudby.

Hlavní činností sboru je zajištění hudebního doprovodu při slavnostních bohoslužbách církevního roku. K těmto příležitostem má nastudována díla českých i světových autorů. Předností sboru jsou samostatná koncertní vystoupení,která byla již vícekrát kladně ohodnocena hudebními znalci či samotnými autory. Díky hudebnímu nadšení a motivaci vzešli z řad členů sboru a orchestru i profesionální hudebníci působící v předních tělesech Čech a Moravy,kteří nadále spolupracují a rozvíjejí hudební kvalitu souboru.

Festival duchovní hudby Odry 2011 začne v Chrámu svatého Bartoloměje v sobotu 20. srpna v 19 hodin. (mer)