Obraz Česlava Odřivouse, který má za úkol toto prastaré šlechtické sídlo ochraňovat od všeho zlého, se na zámek vrací díky spojení sil kastelána zámku Eduarda Valeše a věhlasné malířky Rosany de Montfort.

„Bohulibá myšlenka vrátit obraz blahoslaveného Česlava zpět do zámku se zrodila na sklonku letošního léta, kdy zámek získal do svých sbírek nádherně zdobený barokní rám. Rám bez obrazu si už sám o osobě říká o nějaké hodnotné umělecké dílo,“ vysvětlil Eduard Valeš a doplnil, že nelehkého úkolu se s chutí ujala malířka Rosana de Montfort, která se po sedmadvacetiletém pobytu v zahraničí, vrací zpět do Česka.

„Malbou se zabývá od svých čtyř let, a právě studium technik starých mistrů ji dovedlo k úspěšné umělecké kariéře. Její obrazy si návštěvníci bíloveckého zámku mohli prohlédnout i na letošní výstavě, kde představila nejen svá moderní díla, ale i obrazy v nostalgickém stylu dávných století,“ pokračoval kastelán s tím, že lásku ke starým věcem a jejich restaurování nyní uplatnila tato umělkyně i ve znovuzrození starého díla, které malovala déle než čtyři měsíce.  

Radost z návratu portrétu patrona Odřivouse na zámek vyjádřila také starostka Bílovce Renata Mikolašová. „Věříme, že nejen zkrášlí vnitřní prostory zámku, ale že bude toto šlechtické sídlo podle legendy také chránit,“ poznamenala Renata Mikolášová.

Kastelán Eduard Valeš připomněl, že s příchodem blahoslaveného Česlava možná definitivně opustí místnosti zámku i duch Běty, hospodyně barona Karla Sedlnitzkého, která napadla kuchyňským nožem svého pána a proto byla v sebeobraně zastřelena. Její zlý duch děsil obyvatele Bílovce ještě mnoho let poté, naposledy prý byl spatřen ještě v roce 1920.

Obraz, jehož výška měří přes dva metry v sobotu požehná bílovecký děkan Lumír Tkáč, poté příslušníci Zámecké gardy obraz zavěsí na své místo ve velké jídelně zámku, kde si jej bude moci prohlédnout i široká veřejnost.

Lenka Hatlapatková pověřená propagací bíloveckého zámku doplnila, že Česlav Odřivous se narodil pravděpodobně v roce 1180 na hradě Lance nad městem Kamienen. Jeho otcem byl šlechtic Eustach z rodu Odřivousů (Odrowas). Studoval v Krakově, Praze, Paříži a Bologni. Roku 1220 doprovázel krakovského biskupa do Říma, kde vstoupil do řádu Dominikánů.

Česlav při návratu založil první konvent Dominikánů v Praze a další pak ve Vratislavi, kde se stal později jeho převorem. Řeholní oděv z Česlavových rukou přijala při vstupu do třetího řádu i sv. Zdislava. Česlav s Boží pomoci v roce 1241 uchránil město Vratislav před Tatary. Legenda hovoří o tom, že sám Česlav měl chytat do rukou mongolské šípy a házet do mongolského tábora ohnivé koule. Proto bývá tento středověký učenec zobrazován s ohnivou koulí v ruce.