Jak fungují filmové kluby dnes? Na to jsme se zeptali Radany Korené, předsedkyně Asociace českých filmových klubů.

Kolik filmových klubů má v současné době Česká republika a jaké je jejich hlavní poslání?

V současné době existuje v České republice, ale i na Slovensku asi 115 filmových klubů a v letošním roce si připomínáme jejich padesátiletou existenci a dvacet let samostatné Asociace českých filmových klubu (AČFK) v České republice, což je úctyhodné číslo, kdy se nadšenci pořád starají o to, aby v kinech či kavárnách byly stále dostupné krásné artové filmy. Asociace se také věnuje nákupu právě těchto artových snímků pro filmové kluby a speciálním projektům v průběhu každého roku, k nimž patří především Projekt 100, a vyvrcholením každoroční práce je Letní filmová škola v Uherském Hradišti.

Projekt 100 patří určitě k takovým zásadním programovým počinům. Co nabízí v tomto roce?

Navazuje na loňskou změnu dramaturgie, kdy předtím se Projekt 100 trošku potácel v nemastném a neslaném období a hledal svoji identitu. Nová programová koncepce Projektu 100 neuvádí filmy v jednom krátkodobém programovém bloku, jak tomu bylo dříve, ale čtyřikrát během dvanácti měsíců s tím, že každému snímku věnujeme mimořádnou pozornost i v médiích. Filmy uvádíme v digitální restaurované kvalitě a zařadili jsme je do zvláštních dramaturgických sekcí.

Můžete být konkrétnější?

V lednu jsme uvedli americkou klasiku, v březnu nabídneme evropské filmové perly, v květnu pak kultovní opusy devadesátých let minulého století a v rámci Letní filmové školy máme na programu premiéry českých snímků. Pokud jde o aktuální datum, v březnu přichází do filmových klubů v rámci Projektu 100 jedinečný western režiséra Sergia Leoneho Tenkrát na Západě, v květnu chystáme obnovenou premiéru jedinečného díla bratří Coenů Big Lebowski a v rámci Letní filmové školy budeme do klubů pouštět technicky „inovovaný" kultovní snímek Všichni dobří rodáci režiséra Vojtěcha Jasného.

Jaká je situace v Moravskoslezském kraji, pokud jde o filmové kluby?

Moravskoslezský kraj, ale i celá Morava je na tom lépe, pokud jde o existenci filmových klubů, oproti situaci v Čechách. Nevím, čím to je, ale ten trend trvá už delší dobu. Pravda je, že ve filmových klubech pracují především nadšenci, dobrovolníci, kteří tu činnost vykonávají většinou ve svém volném čase. Neřeknu vám přesný počet klubů v Moravskoslezském kraji, ale domnívám se, že kolem dvaceti jich určitě napočítám.

Kdo financuje filmové kluby?

Záleží na tom, jaký statut příslušný filmový klub má. Zda je to například občanské sdružení, které se domluví s provozovatelem kina a částečně si hradí nájem filmů ze vstupného nebo žádá o dotace příslušné město či kraj. Anebo se provozovatelé filmových klubů dohodnou s vedoucími kin, kteří si činností klubu zpestří programovou nabídku. Filmové kluby existují podle určitých pravidel. Nejedná se v nich pouze o klasickou projekci filmů, měly by nabídnou divákovi ještě něco navíc. Většina vedoucích klubů se proto snaží zajistit zasvěcené komentáře k promítaným filmům, ale také například nadstandardní propagační materiály, vlastní facebookové stránky a podobně.

Vy jste studovala filmovou vědu?

Film studuji až teď, dostala jsem se k němu oklikou přes elektrotechniku. Pocházím z Kopřivnice, kde jsem začala působit v kině, vedla jsem jej až do loňského roku. Tam jsme také založili filmový klub, začala jsem pracovat v Asociaci filmových klubů, kde jsem nyní jako předsedkyně na plný úvazek.

Jak vidíte budoucnost filmových klubů?

Vidím ji optimisticky, jako celou budoucnost, už jsem taková. Přesto je možné, že počet filmových klubů se bude snižovat, a to především kvůli digitalizaci, která dost „zahýbala" možnostmi kin, protože kdo nemá digitalizaci, tak se nedostane k žádným filmovým novinkám, neboť i Projekt 100 uvádíme v digitalizovaném formátu, a pravda je, že v některých menších městech a kinokavárnách na to nemají finanční prostředky. Takže šest filmových klubů počátkem letošního roku právě z tohoto důvodu zaniklo. Ale zase na druhé straně, už téměř devadesát kin má digitalizaci.

MINIVIZITKA RADANY KORENÉ

Radana Korená pochází z Kopřivnice, kde byla vedoucí tamního kina, spoluzaložila tam filmový klub. V současné době je předsedkyní Asociace českých filmových klubů a ředitelkou Letní filmové školy v Uherském Hradišti.

Jsem optimistka, film je úžasný a dívat se ještě třeba s někým na velké plátno je příjemnější než sedět sama doma. A vidět film na velkém plátně je velký zážitek, což vidím právě na těch restaurovaných snímcích. A pokud budou radnice ve městech nakloněny filmovému umění, věřím, že kina i filmové kluby přežijí.