Orientální tanec patří v současnosti k velmi atraktivním zálibám. Svou cestu si k nám našel po revoluci hlavně ze západu a rychle si našel své fanoušky. Jeho kouzlu propadají další a další ženy. Tato sobota bude v Kopřivnici zcela zasvěcena tomuto fenoménu. Při příležitosti 60. výročí povýšení Kopřivnice na město se v areálu nad tamním koupalištěm a v prostorách Restaurace pod Šostýnem 1. ročník akce zvané Šostýnské Venuše.

Vše tam začne v sobotu 24. května už v 10 hodin dopoledne krajským kolem soutěže Světlo orientu. To proběhne v tělocvičně učiliště na ul. Husově. Soutěž ve skupinových choreografiích zájmových tanečních orientálních kroužků Domů dětí a mládeže nabízí možnost postupu do celostátního kola v Uherském Ostrohu.

Od 14 hodin pak začne skutečná Šostýnská Venue, tedy Odpoledne plné krásy a půvabů, tvořivosti a radosti. Kromě mnoha vystoupení skupin orientálních tanců se předvedou také šermíři skupiny historického šermu Les Enfants Perdus, k dispozici budou také tvořivé dílny pro malé i velké, které nabídnou výrobu šperků či malování na tělo.

Poslední část programu začne po devatenácté hodině večerním vystoupením tanečnic a tanečních skupin orientálního tance, žonglérů, scénického tance a dalších. Připravena bude také drum-jam session a pochopitelně také tancování pro všechny.