Do Kopřivnice tuto středu přichází další koncert z cyklu Kruhu přátel hudby. Do tamního kina Puls tentokrát přijedou dva hudební talenty. „Koncert kruhu přátel hudby bude tuto středu v Kopřivnici patřit vystoupení dvou mladých začínajících umělců. Tentokráte uvidíte
Vojtěcha Velíška na kontrabas a Stanislava Slavíčka na klavír,“ potvrdil organizátor Jiří Cachnín z kopřivnického Kulturního domu. V netradičním složení zazní úpravy klasické komorní hudební literatury.

Vojtěch Velíšek začal studovat hru na kontrabas na košické konzervatoři v roce 1996. V roce 2003 pak zahájil studia na Janáčkově akademii múzických umění v Brně, kde v roce 2006 získal titulu BcA., a studuje zde dosud ve třídě doc. Miloslava Jelínka. Úspěšně se zúčastnil řady národních i mezinárodních soutěží. V roce 1999 získal 1. místo v soutěži konzervatoří Slovenské republiky v Košicích, v r. 2004 pak 1. cenu v Mezinárodní kontrabasové soutěži Fr. Simandla v Blatné, 2. cenu v Mezinárodní kontrabasové soutěži Brno a čestné uznání na Mezinárodní kontrabasové soutěži J. M. Spergera v Ludwigslustu. V Mezinárodní kontrabasové soutěži Brno zvítězil ještě dvakrát, v letech 2005 a 2006. V roce 2006 pak obdržel v Mezinárodní kontrabasové soutěži J. M. Spergera v Ludwigslustu 3. cenu a titul laureáta. Od ledna 2007 je zástupcem koncertního mistra kontrabasové skupiny Filharmonie Brno.

Stanislav Slavíček vystudoval hru na klavír na ZUŠ v Martine. Ve svém studiu momentálně pokračuje na JAMU v Brně, nejprve pod vedením prof. Jiřího Skovajsi, a později u MgA. Josefy Hlouškové. Své vzdělání si rozšířil také při pobytu na University of North Texas v USA, ve třídě dr. Stevena Harlosa. Zúčastnil se mezinárodních interpretačních kurzů pod vedením významných osobností. Během svého studia se úspěšně zúčastnil několika mezinárodních soutěží. Jako sólista vystoupil se Státním komorním orchestrem Žilina, Olomouckou filharmonií, Komorním orchestrem města Boskovice a dalšími. Koncertně vystupuje na domácích pódiích i v zahraničí.

V kopřivnickém kině Puls zahrají Vojtěch Velíšek a Stanislav Slavíček ve středu 11. února od půl osmé večer. (mer)