Frenštátská Městská knihovna tentokrát zvolila pro výstavu díla jednoho z nejvýznamnějších představitelů české ilustrátorské školy. Jan Zrzavý byl český malíř, grafik, ilustrátor a scénograf, významná postava českého výtvarného umění, představitel avantgardy nastupující začátkem 20. století. Autorka výstavy Jitka Měřinská, předsedkyně Společnosti Jana Zrzavého, o něm řekla: „Byl vždy svůj a ke každé, i k té nejnepatrnější umělecké práci přistupoval s největším vnitřním zaujetím, téměř vždy usiloval o výtvarné vyjádření duchovního rozměru literárního textu." Malíř dokázal své smyslové vnímání zanechat v pomyslné úrovni vnějšího světa a sám se svou duší, která má zcela jiné nástroje k vidění a slyšení než zrak a sluch, se nechává unášet duchovním poselstvím příběhů, dějů, myšlenek a hlubokých citů.

„Kouzelník, který uměl namalovat duši," takto charakterizoval Jana Zrzavého Otakar Štorch-Marien, zakladatel a majitel Aventina - nakladatelství, s nímž jsou spojeny začátky Zrzavého ilustrační tvorby. A tento kouzelník, který uměl namalovat duši, nás o tomto svém umění může přesvědčit snad při každém pozastavení u jednotlivých frenštátských exponátů, ať už se jedná o ilustrace knih Zeyerových, Hugových, Shakespearových, Seifertových, Máchových či Erbenových a mnoha dalších.

Expozici děl Jana Zrzavého uvidíme ve frenštátské Městské knihovně do 1. června. (mer)