Tradice spojení Fulneku a Komenského začala v posledních letech upadat. Až nyní se nově vzniklé občanské sdružení Comenius Fulnek společně s Muzeem Novojičínska a Městským informačním centrem snaží na tradici z druhé poloviny dvacátého století navázat.

Můžete zhlédnout sochy, reliéfy a medaile

Prvním počinem má být výstava nazvaná Polyhistor, světoobčan a pacifista J. A. Komenský, jejíž vernisáž se uskuteční ve středu 14. října v 17 hodin v kostele svatého Josefa ve Fulneku. „Návštěvníci výstavy mohou zhlédnout díla předního českého akademického sochaře Igora Kitzbergera, vztahující se k osobnosti Učitele národů. Budou zde zastoupeny nejen jeho sochy Komenského v životní velikosti, které se nacházejí v německé Nowewsi u Postupimi, středomoravském Přerově a na hradě Helfštýně, ale i reliéfy a medaile, věnované této významné osobnosti českých dějin. Neméně zajímavé budou i skulptury, které inspirovalo tohoto umělce literární dílo Komenského,“ láká na výstavu Věra Lošáková, pracovnice Muzea Novojičínska.

K nahlédnutí je i korespendence

Součástí Kitzbergerovy výstavy bude její poučná část. „Tuto část připravil dlouholetý přítel umělce, emeritní ředitel Muzea Komenského v Přerově František Hýbl. Návštěvník se seznámí nejen s podrobným sledem významných událostí a návštěv Komenského v průběhu jeho života, ale i s teologickými, filozofickými, pedagogickými, historickými, kartografickými, politickými, astronomickými a medicínskými prácemi Učitele národů,“ doplnila Lošáková. Lidé, kteří se přijdou na výstavu podívat, si tok mohou prohlédnout například podobizny a Komenského korespondenci s významnými osobnostmi, s nimiž se znal. „Zajímavé určitě budou i dokumenty, mající bezprostřední vztah i k současným potomkům Komenského, žijících v Německu a ve Spojených státech amerických,“ poznamenala Lošáková.

V průběhu šesti měsíců, kdy bude výstava v kostele sv. Josefa ve Fulneku k vidění, se tam uskuteční literárně-hudební pořad Vivat Comenius v interpretaci Alfréda Strejčka a Štěpána Raka, kteří s tímto programem vystoupili již ve více než čtyřiceti zemích všech světadílů. Nebudou chybět ani přednášky předních českých komeniologů, věnovaných životu i dílu Jana Amose Komenského. K oběma tématickým výstavám bude vydána drobná publikace.