Tamburašský soubor má ve Studénce už téměř staleté kořeny. Podnět k jeho zrodu vznikl daleko za hranicemi naší země, a to ještě před první světovou válkou v Bosně a Hercegovině, odkud se v roce 1913 vrátil ze tříleté vojenské služby v někdejší rakousko-uherské armádě studénský rodák Rudolf Langer. Ze svého nedobrovolného vojenského pobytu v této zemi si přivezl nejenom lásku k tamější hudbě, ale i hudební nástroje, jež tehdy vzbudily mezi studéneckou mládeží mimořádný zájem.

Tak vznikl základ studéneckého tamburašského souboru, který se pak slibně formoval. Tamburašská hudba tenkrát v Česku už měla stabilní pozice a hlavně dobrou pověst. „Tamburašské soubory jsou ty, které ušlechtilou zábavou odvracejí vrtkavé myšlenky dospívající mládeže od zábav a sportu často útlému lidskému zdraví nebezpečných a jež vštěpují mládeži lásku k hudbě a probouzí v jejich nitru cit pro krásno vůbec,“ psalo se například už v roce 1903 v Tamburašském věstníku. Po roce 1918 se jeho vedení ujal nadšený pětadvacetiletý hudebník Richard Gelnar, který se stal jeho dlouholetým uměleckým vedoucím, skladatelem a dirigentem.

Po něm převzal taktovku jeho synovec a současný vedoucí Milan Gelnar. V posledních letech se tamburaši zúčastnili několika festivalů včetně mezinárodních. K tradičním patřily setkání posledních tří českých souborů, která probíhala střídavě v místech jejich vzniku, tedy v Praze, Plznia ve Studénce. V roce 1990 změřil Tamburašský soubor Brač své kvality na 1. ročníku Festivalu drnkacích souborů v Praze. Ve své kategorii obsadil 1. místo a sklidil uznání nejen u publika, ale i odborné poroty. Dva roky poté obdržel pozvání na Přehlídku drnkacích souborů do německého Goslaru. K největším úspěchům však patří 2. místo na festivalu tamburašské hudby v chorvatském Osjeku, které obsadil v konkurenci 35 souborů z celé Evropy.

Jeden z posledních českých souborů, jehož hra je postavena na balkánské obdobě tambury, podle níž má i tato muzika svůj název, bohatě koncertuje v celém novojičínském regionu i za jeho hranicemi.

V neděli 16. srpna vystoupí na svém promenádním koncertě ve štramberském Národním sadu od 15.30, v případě nepříznivého počasí se koncert ruší. (mer)