Freudovo město, Město škol, ale také, pro mnohé neznámé, Město hřbitovů. Všemi těmito přívlastky se pyšní ani ne desetitisícový Příbor přiblížit pohřebníobřad v pravěku se snaží aktuální expozice Dávní spalovači mrtvol Příborské pohřebiště z doby bronzové.

Slavnostní vernisáž se konala 8. září a její součástí byla přednáška, jež hostům osvětila archeologické nálezy na katastru města i minulý život našich předků. „Nám šlo hlavně o to ukázat, jak vypadal nejen obřad samotný, ale také náboženské představy, které předcházely obřadu samotnému,“ řekl Aleš Knápek, archeolog Muzea Novojičínska, pod které spadá i Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře. V místní Nové síni je tak možné zhlédnout nejen části keramických nádob a další předměty doby bronzové, ale každého musí zaujmout expozice zobrazující pohřební rituál v reálné velikosti.

Vystavené nálezy pocházejí z vykopávek na místě současného staveniště budoucího příborského obchvatu. „K samotnému nálezu pohřebiště došlo před více jak dvěma desítkami let zásluhou příborského archeologického kroužku,“ připomněl Knápek a dodal: „Pohřebiště je naší další velkou stopou osídlení, které se váže ke Kotouči Štramberk.“ Ten byl totiž přibližně 750 let před naším letopočtem jakýmsi správním centrem celého kraje.

V místech již brzy hotového obchvatu se nacházelo žárové pohřebiště z přelomu doby bronzové a železné. Šlo o menší hroby kruhových i obdélníkových tvarů, ve kterých se nacházela jedna i více keramických nádob. Větší počet nádob svědčil o významnějším postavení mrtvého.

O počtu míst pohřbívání v Příboře a jeho blízkém okolí se rozpovídal Pavel Stabrava, vedoucí vykopávek z Archeologického ústavu Akademie věd České republiky. „Příbor je svým způsobem i město hřbitovů,“ pronesl na přednášce. Archeologický výzkum, na kterém pracoval v roce 2009, odhalil pohanský hřbitov z rozhraní doby bronzové a železné, z doby přibližně tisíc let před naším letopočtem.

Co všechno zde odborníci našli a jak vypadaly pohřební rituály tehdejší doby, zájemcům odhalí právě současná expozice v Muzeu a pamětní síni Sigmunda Freuda v Příboře. Probíhá až do 22. listopadu letošního roku.