Antonín Strnadel patří svou tvorbou jednoznačně do valašského kraje, není proto divu, že se se slavnostní expozicí v těchto dnech setkáváme právě ve frenštátském Muzeu. „Výstavu jeho obrazů u nás pořádáme v souvislosti s jubileem stého výročí narození tohoto významného umělce,“ vysvětlují v pozvánce organizátoři.

Antonín Strnadel se narodil před devadesáti lety v chudé rodině lesního dělníka a pasekáře v Trojanovicích. Učitel Hurt jej doporučil jako pomocníka do knihkupectví a drogerie, kterou vedli manželé Parmovi. Maloval a prodával suvenýry, koloroval fotografie a známé jsou i jeho pohlednice.

Vrozený výtvarný talent ho přivedl na Uměleckoprůmyslovou školu v Praze, kde byl v letech 1927 - 33 žákem J. Bendy a v letech 1933 - 6 studoval na Akademii výtvarných umění u prof. Maxe Švabinského. Od roku 1945 působil jako profesor VŠUP v Praze.

Stal se významným představitelem české poválečné ilustrace. Námětově čerpal z folkloristických motivů Valašska. Byl malířem, ilustrátorem a spisovatelem. „Ilustroval mnoho knih, zejména z našich dějin nebo s valašskou tematikou, Olbrachtovy Ze starých letopisů, valašské pohádky, Erbenovy Pohádky, díla svého mladšího bratra Bohumíra Četyny, podílel se na výzdobě frenštátské Vlčiny,“ připomínají organizátoři výstavy.

Strnadlovo dílo přerostlo svým významem kraj, jemuž bylo zasvěceno, a proto je na místě, že trvalá vzpomínka na tohoto velkého ctitele a znalce duše valašského lidu není umístěna jen v rodných Trojanovicích, kde je přístupný Památník bratří Strnadlů a Jana Knebla, ale i v údolí Vsetínské Bečvy v Novém Hrozenkově.

Expozice ke stému výročí narození Antonína Strnadla potrvá ve frenštátském Muzeu do 29. srpna.

-mer-