„Já za něj považuji každé volby a tak k nim také přistupuji. Je mi cizí někoho odsuzovat, nebo urážet za jeho názor, nebo za jeho svobodnou volbu. Ve skutečnosti nikdo nevíme, která volba je pro nás a naši zemi nejlepší,“ sdělil umělec. Který v prvním kole svůj hlas odevzdal Pavlu Fischerovi a teprve ve druhém se přiklonil k Petru Pavlovi.

Rozhodně si nemyslel, že by jiná volba automaticky znamenala nějaké zlo, anebo že by lidé, kteří volili jinak byli hlupáci.

Prezidentské volby, 27. ledna 2023, Hnojník.
Ovlivnily voliče s polskými kořeny pod Beskydy Babišova slova v debatě?

„Naopak, každý kandidát měl svá nesporná pro a proti. Vnímám to tak, že zatímco pan Babiš je více egocentrický – což může být ale i dobře – pan Pavel má více realistický a komplexní náhled na nejrůznější problémy. A jak říkal, vždy chce hledat řešení napříč nejrůznějšími názory. Pan Babiš, jak se mi zdá, chce spíše prosazovat vlastní názor, protože věří, že má pravdu. Jelikož jsem spíše skeptický k moci jednotlivců, přiklonil jsem se na stranu pana Pavla,“ prohlásil Chodúr.

Kampaně? Ne. Televizní diskuze

Co se týkalo kampaně jako takové, neoslovila ho přitom ani jedna. „Kampaň generála Pavla potom dokonce byla tím, co mě od jeho volby původně zrazovalo. Věřím však, že s ní kandidát neměl tolik společného. Sledoval jsem televizní diskuze a tam se mé sympatie ukázaly jako poměrně jasně na straně pana Pavla,“ poznamenal umělec.

Prezidentské volby, 27. ledna 2023, Hnojník.
VIDEO: Frýdeckomístecko, jeden ze dvou okresů v kraji, kde vyhrál generál

Prezidentovu pozici si dovolil porovnat se svými zkušenostmi na koncertních pódiích: „Prezident je slovo z latiny a znamená něco jako sedět v předu. Je to těžká funkce, protože se nemůžete řídit tím, co dělají ti před vámi, a taky úplně dobře nevíte, co dělají ti za vámi, kteří se řídí spíše tím, co děláte vy. Na koncertech potom ti, kteří sedí vepředu, nejlépe uvidí, ale uslyší lépe ti, kteří mají větší odstup a jsou někde uprostřed.“ Za sebe Petru Pavlovi popřál, aby vždy dokázal správně vyhodnotit všechny informace.

„Ty které má on sám a i ty, které mu předají lidé s větším odstupem. Taky mu přeji silné nervy, pochopení a zdravou soudnost v každé oblasti,“ uvedl.

Prezident a pravděpodobnost

K rozdělené české společnosti konstatoval, že „příkop“ si občané vykopali sami za mocného dopomáhání nejrůznějších médií. „A je těžké s tím bojovat. Naše společnost je nastavena z velké části černobíle. Má pocit, že když je jeden kandidát slušný, druhý musí být nutně neslušný. A tak dále analogicky ve všech oblastech. Buď se jim něco líbí, nebo ne – nic mezitím. To je poté prohlubováno v médiích,“ mínil Chodúr.

Prezident by nikdy, jak podotkl, neměl a priori odsuzovat, případně prosazovat cokoliv, jen na základě svého vlastního úsudku (což by ostatně bylo v jeho pozici velice těžké, až nemožné).

Prezidentský kandidát a postupující do druhého kola Andrej Babiš vystoupil na tiskové konferenci po prvním kolo prezidentských voleb, 14. ledna 2023, Praha
Juchelka: muž po Babišově boku, jehož jméno se ale zřejmě špatně pamatuje

„Vždy se má snažit vyslyšet i pochopit všechny názory. Těžké je, že v mnoha věcech určuje směr, a tak musí mít oči i uši otevřené. Neměl by však zapomínat na to, že nikdo nevíme, co je a co není dobré v dané chvíli. Vždy je to jen pravděpodobné,“ pokračoval umělec.

Zmínil v dané souvislosti i starořeckého filozofa Sókratése, jenž prohlásil, že „nejvíce chybují ti, kteří si myslí, že ví, ale přitom se mýlí“. „Člověk by měl tedy vždycky přistupovat ke všemu tak, že je možnost, že se mýlí. Přál bych si, aby na to pamatoval i náš nový prezident,“ dodal Chodúr.