Radniční Sklípek by opět mohl sloužit kulturním účelům. Vedení Nového Jičína pro něj dva roky marně hledalo nájemce a teď zvažuje, že si jej ponechá v podobě hudebního klubu. Iniciativa přišla zvnějšku, na představitele města se obrátili zástupci místních hudebních skupin. „Příjemně mne překvapilo, jakým způsobem nám vyšlo město vstříc, s panem místostarostou Lossmannem už jsme si dokonce prostory byli prohlédnout,“ řekl jeden z muzikantů, David Hub z kapely Regibra.

Vedení Nového Jičína se iniciativou muzikantů začalo aktivně zabývat. Podle prvního návrhu by prostory spravovalo Městské kulturní středisko, tedy rozpočtová organizace města. Nevyhnutelné by byly i počáteční investice do znovuzprovoznění klubu. „Můžeme zatím jen odhadovat, ale jistě to bude v řádech milionů. Jestli to ale bude dva, nebo pět, to v tuto chvíli nemůžeme říct,“ řekl místostarosta města Miloš Lossmann, který návrh na využití klubu do rady podá. Problémem je skutečnost, že rekonstrukce Sklípku není zařazena v rozpočtu města na tento rok. „Proto by se letos prováděly jen přípravné práce. Nutná je například akustická studie, je třeba Sklípek odhlučnit. Postupně by se přidaly práce na rozvodech vzduchotechniky, bezbariérovém přístupu a podobně,“ vysvětlil David Hub.

Po případné rekonstrukci by Sklípek nahradil nevyhovující prostory dosavadního klubu Galerka na Staré poště, který Městské kulturní středisko používá pro pořádání koncertů v současnosti. „Samozřejmě by nám to jako budoucímu provozovateli přineslo řadu starostí. Na druhou stranu musím říct, že pořádný hudební klub tady chybí a Nový Jičín si jej jistě zaslouží. Proto jsem rád, že s tímto nápadem někdo přišel,“ přiznal ředitel MěKS Petr Orság. O budoucnosti Sklípku nicméně bude ještě rozhodovat rada a posléze zastupitelstvo města. Pokud se podaří peníze na jeho rekonstrukci do rozpočtu na příští rok prosadit, mohl by staronový klub přivítat první návštěvníky už do konce roku 2009. (mer)