Nedlouho po novém roce začali řidiči na Rudné využívat nově postavený most ve Vítkovicích, který začal plnit svou funkci přesně rok od startu demolice původního mostu.

„Ačkoli není stavební sezona, začali jsme obratem – s ohledem na dobrý výhled počasí – s demolicí druhé mostní konstrukce pro protější jízdní směr. Most je pryč a nyní už zakládáme pilíře nosníků druhé poloviny nové estakády,“ popsal průběh prací na tiskovém brífinku v místě stavby mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.

Demolice mostů přes Rudnou ulici, 25. ledna 2022 v Ostravě.
Demolice v Ostravě-Vítkovicích. Most šel k zemi, takto nyní Rudná vypadá

Pro ŘSD je vítkovický úsek Rudné jednou z priorit. Jde ostatně o nejfrekventovanější úsek silnic první třídy v celém kraji, před zahájením prací tam projelo 40 až 45 tisíc vozidel denně. Investor, pro něhož stavbu provádí firma Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, je ohledně termínů dokončení stavby pozitivní. Původně se avizovaly dva roky částečné uzavírky s příslibem pokud možno rychlejšího dokončení, což se i stane.

Mosty na sto let

„Optimistické odhady hovoří o zprůjezdnění stavby koncem září, maximálně do poloviny října, byť stanovení přesného data je nyní ještě složité. Konkrétněji budeme schopni termín určit v červnu,“ dodal Jan Rýdl k obměně mostů z roku 1966.

Provozu sloužily necelých šedesát let, ty nové budou mít životnost delší. Tedy při správné údržbě. Té se mostům, jež šly v posledních deseti letech v Ostravě k zemi, bohužel nedostávalo. „Za poslední desítky let se na ně vůbec nesáhlo,“ zněly časté stesky politických zástupců kraje či města.

Částečná uzavírka Rudné ulice, Ostrava, 11. ledna 2022.
Částečně uzavřená Rudná: Dvě objízdné trasy, omezení už za Hornbachem

Novým mostům na Rudné tento strašák nehrozí. „Chceme garantovat maximální možnou životnost mostní konstrukce. Při běžné údržbě bude mít životnost až sto let,“ odhadl Jan Rýdl dobu, po které budou jezdit řidiči po mostech bez omezení – samozřejmě však s výjimkou průběžných oprav či výměn vrchní asfaltové vrstvy vozovky.

Na krajském úřadě má ŘSD stavbu momentálně nahlášenou do poloviny léta, tak rychlý termín dokončení stavby ale očekávat nelze.

„Do konce léta máme schválený určitý dopravní režim, předpokládáme, že v rámci postupu stavby budeme žádat o další etapy a tím i úpravy režimu průjezdu stavbou,“ dodal Rýdl a zopakoval podzimní termín. S krajem, který coby správní silniční úřad rozhoduje o provozu a uzavírkách silnic, ŘSD pravidelně komunikuje postup stavby i další náležitosti. I přes nové dílčí komplikace na stavbě vychází práce na avizovanou částku 239 milionů korun bez DPH. Při druhé etapě stavby platí stejné objízdné trasy jako loni.