„Tento obor je v České republice zcela unikátní. Je určen studentům, kteří hledají široký teoretický a přírodovědný základ pro studium technických oborů. Osvojí si v něm znalosti matematiky, fyziky a chemie, a tím si rozšíří možnosti své budoucí specializace a uplatnění. Z tohoto bakalářského oboru mohou studenti pokračovat třeba studiem nově připravovaného oboru zaměřeného na superpočítání, který univerzita chystá na příští rok," uvedl rektor VŠB-TUO Ivo Vondrák.

Mluvčí univerzity Klára Janoušková doplnila, že tuzemský trh práce trpí dlouhodobým nedostatkem technicky vzdělaných absolventů. „Tento paradox ještě podtrhuje fakt, že průměrné nástupní mzdy absolventů technických oborů výrazně převyšují mzdy jejich humanitně profilovaných kolegů, kteří navíc jen obtížně shánějí zaměstnání," podotkla mluvčí.

Přijímací řízení na Aplikované vědy a technologie probíhá do 30. června.

Podat přihlášku do bakalářských oborů lze také na Fakultu elektrotechniky a informatiky i Fakultu stavební. A to do 15. července.

„Fakulta bezpečnostního inženýrství uzavírá druhé kolo přijímacích řízení 13. července, Hornicko-geologická fakulta a Fakulta strojní 31. července, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství pak 10. srpna. Na Ekonomickou fakultu se lze přihlásit až do 25. srpna," dodala Klára Janoušková s tím, že konkrétní obory, pro které jsou druhá kola vypsána, termíny a podrobné podmínky pro podání přihlášek naleznou zájemci na webových stránkách příslušných fakult nebo je zjistí přímo u pracovnic studijních oddělení přes telefonní číslo spojovatelky 597 321 111.