Před polednem se na Čupku setkaly pochodové proudy z Hodoňovic a Metylovic. Lašský král Zdeňa Viluš I. přednesl novoroční projev v lašském nářečí, lidé poté oslavili nový rok s dvanáctihodinovým předstihem.

„Dvanáctá hodina středoevropského času se přiblížila, což znamená, že Laši na ostrovech Samoa v Pacifiku už budou mít za chvíli půlnoc. Tím i nám nový rok začíná, protože jsme říše pro všechny Lachy světa,“ připomněl Zdeňa Viluš I. a přivítal všechny návštěvníky lašského Řípu.

Král doplnil, že nejen bůh Radegast dohlíží na zdejší lid, ale nově od letošního 5. července je lašský Říp zasvěcený svatému Cyrilu a Metoději. Popřál všem Lachům hromadu štěstí, pohody, božího požehnání a ať jim zdraví slouží.

Lidem popřála také hodně zdraví, štěstí a pohody starostka obce Baška Irena Babicová, která je ve funkci již desátým rokem a s přáním se připojil i metylovický starosta Lukáš Halata, který upozornil na to, že byly roky, kdy nebyla možnost se takto scházet a že by si lidé měli vážit svobody a celkově by mělo dojít k posílení morálky ve společnosti.

Na akci zavítal i otužilec Ján Čupa, který dorazil ve svém tradičním oděvu do půl těla přímo z Lysé hory.

„Přišel jsem pozdravit své kamarády a známé včetně lašského krále,“ řekl v regionu známý vytrvalec, který každý den chodí na Lysou horu.

Celá akce včetně počasí se vydařila a lašský král se svou družinou byl za svůj projev a hudební vystoupení odměněn bouřlivým potleskem.