Minimálně deset dospělých rysů, pět dospívajících mláďat a tři vlci. Takové jsou hrubé odhady výskytu vzácných zvířat v Moravskoslezských Beskydech a Javorníkách. Ve druhé jmenované lokalitě byla dokonce prokázána přítomnost medvěda.

„Počty rysů v Beskydech a Javorníkách jsou v posledních pěti letech stabilní: pohybuje se zde kolem deseti dospělých jedinců, ale fluktuace zvířat je značná. Fotopasti nám ukázaly, že jen dva dospělí rysi z deseti se zde pohybují déle než čtyři roky. Zároveň existují oblasti, kde navzdory dobrým podmínkám se rysi nevyskytují vůbec, což svědčí o tom, že potenciál velkých šelem není v Beskydech zcela využit," říká Miroslav Kutal, koordinátor monitoringu velkých šelem z Hnutí DUHA Olomouc.

Náročného mapování velkých šelem se letos zúčastnilo přibližně osmdesát profesionálních a dobrovolných ochránců zvířat. Mezi ne zrovna příjemné poznatky patří fakt, že do populace zvířat negativně zasahují pytláci a silniční provoz. „Beskydské šelmy jsou velmi zranitelné. Náhlá a trvalá zmizení pravidelně pozorovaných jedinců z míst, kde se předtím trvale vyskytovali, svědčí o tom, že i v současné době představuje největší hrozbu pro rysa, vlka a medvěda pytláctví. Neméně zásadní je vliv dopravy, zejména na mladá nezkušená zvířata. V roce 2015 byla zřejmě v důsledku ztráty matek usmrcena na silnicích v CHKO Beskydy dvě rysí koťata," vysvětluje Dana Bartošová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR), regionálního pracoviště Správa CHKO Beskydy.

V mapování ekologům kromě práce v terénu pomáhá také moderní technika v podobě fotopastí. I díky nim se podařilo zachytit v Beskydech výskyt dalších vzácných a chráněných živočichů, jako vydry říční, jeřábka lesního, strakapouda bělohřbetého, datlíka tříprstého, žluny šedé, datla černého, ledňáčka říčního, puštíka bělohlavého nebo krkavce velkého.

„Výsledky mapování budou uloženy do centrální databáze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a využity při rozhodování v ochraně přírody. AOPK ČR děkuje všem účastníkům mapování profesionálním pracovníkům AOPK ČR, dobrovolným strážcům CHKO Beskydy, dobrovolníkům Vlčích hlídek a ČSOP a také partnerům ze Slovenska Správě CHKO Kysuce," poděkovala na závěr za AOPK ČR Karolína Šůlová.