Kozák byl za údajnou Manipulaci s pohledávkou v rámci insolvenčního řízení odsouzen k patnáctiměsíčnímu vězení s podmíněným odkladem na zkušební lhůty dvou let. Kromě soudce stanul před dovolacím senátem i advokát Martin Z. Ten se podle verdiktu soudu sám nebo prostřednictvím další osoby obrátil na Kozáka s prosbou, aby v rámci jiného insolvenčního řízení zajistil dodatečné vložení a zpětné zaevidování pohledávky ve výši 450 tisíc korun. Stalo se tak v září 2016.

ZPĚTNĚ

Jak zaznělo v odůvodnění rozsudku, Kozák s pohledávkou zašel do podatelny s tím, že ji náhodou našel při studování svého spisu. Uvedl, že se k němu pohledávka dostala zřejmě omylem. Dále prohlásil, že listina musela přijít před 31. srpnem, což byl termín pro podání pohledávek v řízení, na kterém měl zájem advokát. Když ji v podatelně odmítli přijmout, soudce ji o několik dnů později zkusil předat na příslušném oddělení.

NEUVĚŘIL

Soud verzi o nalezené pohledávce neuvěřil. Podle senátu existuje dostatek důkazů o vině. „Soud neuvěřil legendě, že pohledávku nalezl v jiném spise,“ konstatovala předsedkyně senátu a dodala: „Postupoval v rozporu s povinnostmi soudce. Zpronevěřil se svému postavení.“

Kromě Kozáka byl uznán vinným i advokát Martin Z. Senát mu uložil roční vězení s odkladem na dvouletou zkušební lhůtu. Kromě toho nesmí dva a půl roku působit v advokacii.

Případem se již vloni zabýval brněnský městský soud. Ten soudci vyměřil patnáct měsíců s odkladem na tři roky, advokátovi rok s odkladem na tři roky. Obžalovaní i státní zástupce se odvolali. Případ byl kvůli možné podjatosti postoupen odvolacímu soudu v Ostravě. Ten původní rozsudek zrušil a vynesl nový verdikt. Výše trestů zůstala stejná, u obou obžalovaných však senát o rok snížil zkušební lhůtu, a to ze tří na dva roky.

KONEC

Rozsudek je pravomocný a není proti němu odvolání. V úvahu přichází jen dovolání k Nejvyššímu soudu, které však nemá odkladný účinek. Pro brněnského soudce, který byl již dříve dočasně zproštěn funkce, pondělní rozhodnutí ostravského soudu znamená, že jeho soudcovská kariéra definitivně skončila. „Nejpřísnější potrestání je pro něj to, že nebude moci nadále vykonávat funkci soudce,“ uzavřela předsedkyně ostravského odvolacího senátu.