„Jsme rádi, že se udělení tohoto titulu sešlo s naší myšlenkou, kdy se snažíme propagovat baziliku jako atraktivitu pro cestovní ruch a současně se snažíme podpořit aktivity, které by měly vést k tomu, že bude pro turisty i místní obyvatele ještě zajímavější,“ říká primátor Michal Pobucký.

„Myslíme si, že zpřístupnění krypty ještě dále oživí zájem o naši baziliku. Nyní odborníci zkoumají, jestli by bylo možné podzemní prostory připravit tak, aby je lidé mohli pravidelně navštěvovat. Jsou tam lidské ostatky, takže veškerá opatrnost a pečlivost přípravy takového projektu je zcela na místě,“ doplnil radní Marcel Sikora.

Systematický průzkum, který je financovaný z dotačních prostředků města, bude z hlediska stavebně technického opravdu důkladný – počítá se i se speciálními sondami, které by měly vnést více světla i do části prostoru pod podlahou, protože pouhým podupáváním je zřejmé, že pod nohami je dutina, která může skrývat další tajemství.

Barokní kostel z poloviny 18. století je na seznamu movitých i nemovitých národních kulturních památek České republiky v souboru, který zahrnuje významná poutní místa, která představují architektonické dominanty různých typů staveb v krajině, včetně dochovaného duchovního významu.