Až 230 tisíc kubíků dříví za rok by do budoucna měly vydat lesy, které získalo Biskupství ostravsko-opavské v rámci církevních restitucí na Beskydsku a Jesenicku. Příjmy z jeho prodeje půjdou zejména na pokrytí mzdových nákladů duchovních v diecézi a také pracovníků neziskových organizací. Od příštího roku totiž stát začne církvím příspěvky na mzdy snižovat.

„Zatím jsme vytěžili a prodali asi 150 tisíc kubíků dříví. Nejvíce z Beskyd, kde máme majetek největší," říká Libor Konvičný, ředitel Biskupských lesů. Jak dodává, o kvalitní dřevo, v 80 procentech smrkové, je zájem nejen na pilách, ale také mezi dalšími odběrateli. Biskupství ostravsko-opavské nyní hospodaří na 25,5 tisíce hektarů lesa, které získalo zpět v rámci restitucí. Osmapadesát kmenových zaměstnanců se stará o 11 revírů a Hukvaldskou oboru v Beskydech a pět revírů v Jeseníkách.

„Kromě toho se Biskupské lesy také starají také o lesy vydané jednotlivým farnostem v rámci majetkového narovnání mezi státem a církví. Jde zhruba o 1377 hektarů," doplňuje generální vikář biskupství Martin David.

Práce pro místní

Biskupské lesy vznikly jako samostatný odbor, který má spravovat postupně vydávaný lesní majetek, před půldruhým rokem.

Kromě vlastních zaměstnanců dávají práci také dalším čtyřem stovkám smluvních partnerů. „Prioritou je dávat práci v lesní výrobě místním živnostníkům. Na beskydské straně spolupracujeme i s živnostníky ze Slovenska. Přejedou hranice a mají to pět kilometrů. Jsou to také v podstatě lidé místní," říká Martin David.

A dodává, že příjmy z hospodaření, což nejsou jenom lesy, ale i pronájmy půdy a kancelářských prostor, by do budoucna měly vytvářet takový zisk, aby pokryl náklady na mzdy duchovních a v neziskové sféře.

„Nyní potřebujeme ročně na platy, včetně zdravotního a sociálního pojištění, kolem 100 milionů korun. Od příštího roku se začíná příspěvek státu na platy duchovních snižovat. Za 16 let skončí úplně. A naše hospodaření by nám mělo generovat 100 milionů korun ročně," vysvětlil David.

Plánovaná těžba

Jak jej ale doplnil Libor Konvičný, v žádném případě nepůjde o drancování lesů.

„Vycházíme z takového principu, že můžeme vytěžit maximálně to, co vyroste. To je dáno i lesním hospodářským plánem, který je pro nás závazný," říká s tím, že roční těžba na kompletním majetku biskupství, včetně propachtovaných farních lesů, má být 230 tisíc kubíků dříví.

„Jsme obrovský lesní podnik. Běžné lesní správy státních lesů těží od 80 do 120 tisíc kubíků dříví. V rámci republiky jsme po státu druhým největším těžařem dřeva. Je to dáno tím, že beskydský i jesenický majetek jsou v oblastech s vysokou produkcí dříví," dodal ředitel Biskupských lesů Libor Konvičný.