"Po konzultaci se zástupci Dětřichova nakonec přistoupíme k odstranění stávajícího nádraží a výstavbě nové výpravní budovy," potvrdil Polák webu aktualne.cz. Spolek Hnutí Duha Jeseníky požádal Ministerstvo dopravy, aby na něj stát bezúplatně převedl nádražní budovu v Dětřichově nad Bystřicí.

"Realizujeme pro vás rekonstrukci osobního nádraží Dětřichov nad Bystřicí,"  hlásá transparent na fasádě. Opravdu je rekonstrukce totéž, co demolice a novostavba?
Klamání lidu? Z "rekonstrukce" historického nádraží v Dětřichově je demolice

Požádal v situaci, kdy už vedle historického nádraží roste mnohem menší výpravní budova, která po demolici nahradí příliš velký a nevyužitý objekt. Hlavním důvodem nákladné demolice je špatný technický stav původního nádraží.

Rekonstrukce? Demolice? 

Demolice nádraží v Dětřichově nad Bystřicí a výstavba nové přízemní budovy byla veřejnosti oficiálně prezentována jako „rekonstrukce osobního nádraží“ za 26,7 milionů korun, takže aktivisté Hnutí Duha Jeseníky ztratili cenný čas rozklíčováním nejasné terminologie "rekonstrukce" a "demolice".

Pokud by stát daroval toto nádraží spolku, ušetří tím 6,2 milionu za demoliční práce. Proto Duha současně požádala o dotaci pět milionů korun, aby v roli nového majitele mohla zanedbané nádraží v Dětřichově uvést rekonstrukcí do stabilizovaného stavu. 

Duha: máme zkušenosti

„Náš spolek se dlouhodobě zabývá záchranou zchátralých stavebních památek. Máme v tomto oboru letité zkušenosti a rádi bychom technicky cennou budovu zachránili a přebudovali společně s místními občany obce Dětřichov na jiné účely. Turistická základna, sportovní činnost, výstavy, koncerty a podobně,“ zdůvodnilo Hnutí Duha Jeseníky žádost o nádraží a o dotaci na jeho rekonstrukci.

Někdejší secesní perla je v kritickém stavu. Olomoucký podnikatel pracuje po koupi nádraží na jeho obnově a oživení - vpravo vizualizace proměny
Na železnici mezi Olomoucí a Bruntálem to vře. Nádraží v Hrubé Vodě má zachránce

Například v roce 2008 Duha získala darem od církve kostel se zřícenou střechou v zaniklé vsi Pelhřimovy. Kostel sv. Jiří, který na Osoblažsku stojí od 13. století, se jako majetek Hnutí Duha Jeseníky dočkal generální opravy i nového využití. V současnosti Duha zachraňuje s pomocí dobrovolníků havarijní rychtu v Karlovicích ze 17. století.

Zachraňme nádraží

Kromě Dětřichova nad Bystřicí by letos měly začít demoliční práce také na nádraží v Moravském Berouně a Valšově, kde už 80 let slouží zabezpečovací systém einheit, poslední v České republice.

Nádraží v Dětřichově nad Bystřicí díky své bezvýznamnosti dlouho odolávalo modernizaci. Díky tomu se zde dochovala tato historická kuriozita: veřejné nádražní latríny.
Pokrok dorazí i do Dětřichova: staré nádražní latríny nahradí splachovací WC!

V další vlně proběhne celková nebo částečná demolice nádraží Domašov nad Bystřicí, Hlubočky a Velká Bystřice. Koordinátor Hnutí Duha Jeseníky Ivo Dokoupil se začal zajímat o zdůvodnění bourání, názory památkářů, místních i fanoušků železnice, a také o technický stav nádraží určených k demolici. Pak založil iniciativu Zachraňme nádraží na trati Olomouc – Bruntál.

Zanedbaná údržba

„Ministerstvo dopravy tvrdí, že nádraží v Dětřichově nad Bystřicí je v havarijním stavu a proto je potřeba budovu zbourat. My jsme ale přesvědčeni, že je možné nádraží opravit, zachránit a provozovat ve prospěch místních občanů a ještě státu ušetřit několik milionů. Proto jsme zažádali o převod nádražní budovy na náš spolek. Náš krok měl poukázat na nesmyslnost a ekonomické plýtvání jak státními financemi, tak majetkem státu,“ uvedl Ivo Dokoupil, podle kterého Správa železnic jako vlastník nádražních budov, zodpovídá za jejich současný stav.

Miroslav Hrabal, prohlídka nádraží v Domašově nad Bystřicí, podzim 2020.
Padne historické nádraží v Domašově nad Bystřicí? Ještě nedávno se tu i bydlelo

„Místo péče o majetek a namísto údržby budov státní organizace plánuje předražené přestavby a demolice, aby vyřešila problém způsobený svým vlastním špatným hospodařením,“ doplnil Dokoupil.

Státní koncepce nádraží

Ministerstvo dopravy, Správa železnic a Státní fond dopravní infrastruktury společně zpracovali Koncepci při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží. Ta uvádí:

„Nabídka majetku k přímému prodeji územním samosprávným celkům ve veřejném zájmu, stejně jako nabídka majetku k prodeji právnickým a fyzickým osobám zpravidla formou veřejné soutěže, podléhá souhlasu vlády ČR. K demolici nemovitosti je možné přistoupit v případech, kdy objekt je nepřevoditelný v návaznosti na jeho technický stav, nebo v případě, kdy převažuje zájem dráhy nad výnosem z prodeje.“

O možnosti daru a bezúplatného převodu nevyužitých nádraží na spolky se ale tato koncepce vůbec nezmiňuje. „Železniční stanice jsou vždy významnou součástí intravilánů měst, mnohdy jsou i zásadním prvkem architektonické či urbanistické tváře města. Rozsáhlé a nákladné investice do železniční infrastruktury ze strany státu či do kolejových vozidel ze strany dopravců tak mohou být podtrženy anebo naopak znehodnoceny právě stavem nádražní budovy. Z toho důvodu jsou společenská očekávání spojená s rekonstrukcí a revitalizací osobních nádraží značná,“ uvádí závěrečné shrnutí této státní koncepce osobních nádraží.

Marian Jurečka navštívil Domašov nad Bystřicí, aby si udělal představu o technickém stavu historických nádražních budov na trati Bruntál Olomouc.
Nádraží v Domašově nad Bystřicí. Marian Jurečka: Demolice? Až poslední řešení