„Vyřezávám pět soch: Krista, anděla a tři apoštoly. Z Velké Štáhle mě oslovili loni koncem léta. Sehnal jsem si k tomu nějaké materiály, vyobrazení, jak to původně vypadalo, zapůjčil jsem si obdobné sochy z bruntálského kostela a koncem roku po Vánocích jsem začal vyřezávat,“ popsal přípravu řezbář Nedomlel.

Vyřezává z lipového dřeva, sochy nebude nijak barvit, zůstanou v přírodní podobě dřeva, jen je povrchově upraví proti povětrnostním vlivům. Odhaduje, že s prací bude hotov už koncem července, přístřešek ve Velké Štáhli by měl být slavnostně odhalen v listopadu. Opravu hradí obec spolu s místními sponzory a podnikateli.

„Rád bych dodělal a upravil i okolí, sochy jsou jen polovina výjevu. Mělo by to vypadat jako Getsemanská zahrada v té době. A celý výjev bude i nasvícen,“ vyprávěl František Nedomlel. Není bez zajímavosti, že není první bruntálský řezbář, který pro Velkou Štáhli pracuje.

„V minulosti pro Velkou Štáhli bruntálský řezbář už sochy vyřezával, odhaduje se, že výjev pochází z poloviny devatenáctého století. A taky hodinář pro ně vyráběl hodiny. V Bruntále byli znamenití machři a znalí řezbáři a mě těší, že se nyní obrátili na mě, je to pocta,“ cítí zodpovědnost František Nedomlel.

Podle Bible Ježíš spolu se svými apoštoly bděl a modlil se v Getsemanské zahradě v Jeruzalémě tu noc, kdy byl zrazen Jidášem, zatčen a později ukřižován. Ježíšova muka v zahradě Getsemanské byla podle evangelia tak strašná, že „jeho potem byly velké krůpěje krve padající na zem“.

Zobrazení tohoto výjevu v Getsemanské zahradě jde najít v některých kostelích, vedle Velké Štáhle třeba i ve farním kostele v Bruntále, ve výklenku na východní části. I v Bruntále se bude výjev z Getsemanské zahrady opravovat. Podle těchto soch řezbář Nedomlel vyřezává sochy pro Velkou Štáhli.

„Pro Bruntál pak budu pro původní sochy vyrábět některé detaily, třeba chybějící prsty a kus ruky. Samotnou restauraci soch by měl ale dělat už restaurátor,“ podotknul František Nedomlel. Jeho letos, tak jako v předešlých létech opět čeká práce na rozšíření betlémů v Mohelnici a v Bruntále.