Zároveň odstartovala podpora pro autisty, kterým pomáhá šumperská organizace Dětský klíč. Pokud pro ni lidé v mobilní aplikaci Pomáhej pohybem vysportují potřebné body, Nadace ČEZ jí daruje šedesát tisíc korun na vybavení nového asistenčního domu.

Dům s pěti byty vyroste v šumperské místní části Horní Temenice. Umožní rozšíření asistenční služby, kterou Dětský klíč poskytuje.

„Jde o krátkodobé pobyty autistů s asistenty, které naši klienti dobře znají, aby si mohli rodiče vyřídit potřebné věci nebo načerpat síly. Zatím tuto službu poskytujeme ve dvou bytech, zájem je ale mnohonásobě větší,“ vysvětlila ředitelka obecně prospěšné společnosti Dětský klíč Věra Nedomová.

Pokud lidé šumperskou neziskovku svým pohybem v aplikaci podpoří, za peníze získané od Nadace ČEZ nakoupí pračku, nábytek a další potřebné vybavení nového domu.

Aplikace Pomáhej pohybem zaznamenává pohyb uživatele a kromě běžných údajů o rychlosti, čase, tempu či vzdálenosti také generuje body. Ty může uživatel kdykoli věnovat některému z aktuálně nabízených projektů neziskových organizací, škol nebo obcí. Pokud uživatelé aplikace svým pohybem nashromáždí za daný čas určitý počet bodů, Nadace ČEZ projekt podpoří dopředu stanovenou částkou.

Dětský klíč v Šumperku je nestátní neziskovou organizací, která poskytuje sociální služby lidem s diagnózou poruchy autistického spektra, především dětem a mladým dospělým a jejich rodinám.

Cílem projektu asistenčního domu je poskytovat sociální služby komunitního charakteru v prostředí evokujícím rodinné zázemí. Porucha autistického centra postihuje každé čtyřicáté narozené dítě, s některou z forem autismu žije v České republice čtvrt milionu lidí.