Je mu jednadvacet let a skautem je víc než polovinu svého života. Skautský nábor na základní škole jej přitom minul účinkem. „Jsem spíše introvert a příliš mě to nezaujalo,“ říká Běnek, jehož až rodiče přesvědčili, aby šel na první schůzku. Od té doby se mezi skauty cítí jako doma.

„Chodil jsem krátce i na basketbal, ale hned na uvítanou na mě z šatny vyletěl tvrdý basketbalový míč. Kluci to mysleli v dobrém, ale když to srovnám s kluky z Junáka, kteří se hned kamarádili, hráli jsme hry a chodili do přírody, nebylo vlastně z čeho vybírat. Atmosféra rozhodla,“ popisuje své skautské začátky.

Dnes už je Ent, jak si „mezi svými“ nechává říkat, vedoucím výškovického oddílu Osmačtyřicítky. Navíc se stará o podporu Junáka v celém ostravském okrese. Ze své pozice a se svými zkušenostmi tak má ideální přehled o tom, jak se skauting mění, aby zůstal poplatný i dnešní době.

O GPS V MOBILU A ON-LINE MAPÁCH

„Za posledních deset let udělala naše organizace jeden velký pokrok. Mění se přístupy, využíváme moderní technologie. Pořád se učíme s buzolou, měříme azimuty a vrstevnice, ale využíváme i GPS navigaci v mobilu nebo on-line mapy,“ vysvětluje Ondřej Běnek. „Malé skauty zasvěcujeme například i do tématu fake news, čemuž se školní osnovy moc nevěnují,“ podotýká skaut.

Stejně jako stovky dalších z více než dvanácti set ostravských skautů a skautek si i on dnes na svatého Jiří vezme do práce skautský šátek, někteří i kroj. Tento světec a rytíř symbolizující vítězství dobra nad zlem, je totiž patronem všech skautů. „U Slezskoostravského hradu bude u této příležitosti připravena hra pro mladší skauty a skautky od 4 do 15 let, jež budou symbolicky bojovat s drakem,“ informuje Běnek.

V příštím vydání Ostravského týdeníku se v tématu Skauti dočtete mimo jiné o tom, že skautské hnutí znovu nabírá na oblibě a že v každé třídě ostravských základních škol naleznete v průměru dva až tři skauty či skautky.