Kraj tam má zájem ve spolupráci se školami připravit novou výsadbu.

"Máme tady kůrovcovou kalamitu a lesy nám mizí, takže jsme se rozhodli pomoci obecně lesníkům s novou výsadbou. Vybrali jsme si lokalitu Ondřejník, protože ten je skutečně holý. V současné době připravujeme akci, která by měla být s největší pravděpodobností dvoudenní," uvedla Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana pro Českou televizi.

K realizaci akce by mělo dojít v dubnu. Kraj má zájem, aby se do výsadby stromů zapojili i školáci. O skladbě nových porostů rozhodnou odborníci. Kromě nové výsadby se bude připravovat i doprovodný program zaměřený na ochranu lesa nebo práci lesníků.

K TÉMATU

Prostředky z kraje poputují také k lesníkům
Na dotační program kraj vyčlenil deset milionů korun. Dotační prostředky budou moci žadatelé využít například na oplocení lesních porostů a na úklid klestí, ale hlavně na odstraňování následků kůrovcové kalamity. Zejména severní Morava a Slezsko jsou kůrovcem napadeny nejvíce z celé republiky.

K omlazení lesů zasažených kůrovcem se obvykle využívají i jeřáby, břízy a další dřeviny, které je třeba rovnoměrně rozvrstvit. "Rozpad smrčin nabyl velkoplošných rozměrů hlavně po extrémně suchém roce 2015, a to zejména v oblasti Veřovických vrchů, v masivu Ondřejníku nebo na Jablunkovsku," uvedl Tomáš Myslikovjan z CHKO Beskydy. Kůrovec napadá stále další lokality a kalamita nabývá obrovských rozměrů nejen v našem regionu.

Na zachycení rojících se kůrovců bylo loni připraveno 5 928 obranných opatření lapáků a lapačů opatřených feromonem. "Soustředíme se na vyhledávání stromů obsazených kůrovcem a ty přednostně zpracováváme. Toto dříví z oblasti nejméně napadených centrálních Beskyd v co nejkratším možném termínu odvážíme do vzdáleného skladu mimo Beskydy k asanaci," uvedl Jaroslav Štefek z Lesní správy Ostravice.