Strom v krajině plní celou řadu funkcí. Meliorační, hygienickou – působí jako protihluková bariéra, větrolam, snižuje prašnost, ovlivňuje mikroklima atd. Můžeme zmínit i roli estetickou vůči okolní krajině, u stromů nalézáme hodnoty kulturní či historické, je to součást obrazu tradičního venkova a kulturního dědictví.

Spolek Slezské odrůdy zkoumá, jaké ovoce se pěstovalo na Krnovsku v minulosti.
Genofondový sad na Krnovsku bude sbírkou starých odrůd ovoce

Pěstování určitých odrůd ovoce v konkrétních oblastech lze vnímat jako tradici, dědictví po našich předcích. Do popředí zájmu se dostávají odrůdy ovoce, které v našich zahradách a sadech rostly již před mnoha desítkami let.

Čím dál častěji slyšíme o místech, kde proběhla výsadba těchto odrůd. Proč vysazovat právě staré a krajové odrůdy? Jsou osvědčené v místních podmínkách, mají široké spektrum uplatnění, můžeme je vysazovat do alejí, sadů, ale i zahrad. Každý plod má u dané odrůdy svou specifickou barvu, vůni, a hlavně originální chuť. I v dřívějších dobách se ovocné stromy pěstovaly pro své plody a všestranné využití. Nesloužily jen k přímé spotřebě a skladování. Ty nevzhledné se použily na výborný mošt, při větším množství k výrobě pálenky. Používaly se k sušení, k výrobě kompotů, džemů, k pečení koláčů, bramborových placků. O to vše bychom rozhodně neměli přijít.

Znalec starých odrůd Radim Lokoč byl díky pomocníkům s roubováním brzy hotový.
V genofondovém sadu roubují staré regionální odrůdy

Staré a krajové odrůdy na rozdíl od těch nových, intenzivních, nemají tak vysoké nároky na půdu, živiny a klimatické podmínky. Jsou podstatné pro drobné pěstitele a pro všechny ty, kteří si chtějí vypěstovat ovoce jednak pro sebe, ale i pro celou rodinu.

Přední odborníci oboru ovocnářství ve spolupráci s některou obcí mají v plánu vysadit „Genofondový sad“, který bude zpřístupněn pro veřejnost a bude sloužit jako výukový materiál týkající se široké palety jádrovin, a to nejen hrušní a jabloní, ale i kdouloní, pozadu nezůstanou ani peckoviny. Sad může být ideální pro aktivity základních a středních škol, ale také pro všechny občany okolních obcí jako poradce pro výběr vhodné odrůdy pro svou zahrádku.

Vítána je snaha z řad zahrádkářů a běžných občanů o určení byť i jen jediného stromu, který mají na své zahradě. K určení odrůdy stačí pořízení několika fotografií a darovaní jednoho průměrného plodu při sklizni letošní úrody.

Krnované na bývalé střelnici v Chomýži vysázeli veřejný genofondový sad starých a regionálních odrůd ovoce.
Krnované vysadili veřejný sad starých odrůd ovoce

Pokud máte na své zahradě, nebo víte o někom, kdo má na pozemku starou nebo krajovou odrůdu, obzvlášť pak z jádrovin, můžete napsat na e-mail stanislav.poppek@seznam.cz. Strom může být v jakékoli kondici a kmenném tvaru. Můžete tak přispět k záchraně starých a krajových odrůd.