Největší nebezpečí podle hasičů představují neodborně podomácku vyrobené pyrotechnické výrobky, proto mají lidé používat pouze pyrotechniku uvedenou do oběhu legálně s návodem, jak ji obsluhovat a skladovat.

„Zábavnou pyrotechniku používejte tak, abyste předešli zraněním nebo škodám na majetku. Pyrotechniku skladujte v suchu a chladu a mimo dosah dětí. Je vhodné odklidit z balkonů veškerý hořlavý materiál, který by mohla odpálená pyrotechnika snadno zapálit,“ upozorňují hasiči s tím, že při manipulaci nemají lidé mířit na sebe ani na ostatní osoby.

„Neodpalujte pyrotechniku z oken svého bytu či domu. S pyrotechnikou manipulujte vždy na volném prostranství, v dostatečné vzdálenosti od domů, zaparkovaných aut, kontejnerů, stromů a keřů použití pyrotechnických výrobků v bytech a uzavřených prostorách je zpravidla zakázáno,“ doplňují výstrahu hasiči.

Lidé nemají sbírat nevybuchlé petardy ani na ně sahat. „A rozhodně nikdy nepoužívejte pyrotechniku pod vlivem alkoholu,“ podotýkají hasiči.