„Manželka se byla zeptat, co pro to má udělat. Bylo jí ale řečeno, že si má vše najít na internetu a teprve poté si má vše vyřídit a s výsledkem se znovu ukázat na úřadu práce. Tak mi není jasné, proč je tato instituce tak potřebná, když vlastně člověku, který hledá práci, skoro s ničím nepomůže," popsal zkušenost své manželky v e-mailu adresovaném redakci čtenář Deníku.

Vedoucí oddělení zaměstnanosti z ostravského úřadu práce Anežka Dombková vysvětlila, že podobný postup byl zřejmě zvolen v situaci, kdy úřad práce neměl v danou chvíli v nabídce rekvalifikací požadovaný kurz.

„Pak připadá v úvahu zvolená rekvalifikace. Pokud byla uchazeči nebo uchazečce nabídnuta, je možné, že mu byl doporučen právě uvedený postup," upřesnila Anežka Dombková.

Jak dodala, v praxi to znamená, že si uchazeč o zaměstnání zabezpečí rekvalifikační kurz sám. Po jeho úspěšném absolvování úřad práce uhradí cenu kurzu přímo rekvalifikačnímu zařízení.

Buďte aktivní

V loňském roce v okrese Ostrava nastoupilo do zaměstnání nebo začalo samostatně podnikat 11 105 uchazečů, u 2401 (21,6 procenta) z nich se na tom podílel úřad práce. Podle Anežky Dombkové stále platí, že nejobtížněji se práce hledá pro vyučence bez praxe, ženy po rodičovské dovolené, osoby se zdravotním postižením a lidi nad padesát let.

Jak navíc potvrzují zkušenosti z úřadů práce, dávají zaměstnavatelé často přednost uchazeči, který se zajímá o místo sám, než tomu, který přichází takzvaně přes úřad práce.

„Domnívají se totiž, že jde o člověka, který práci skutečně sám aktivně hledá," vysvětlila Anežka Dombková, vedoucí oddělení zaměstnanosti z Úřadu práce v Ostravě.

Podle ní ale pořád platí, že úřady práce nadále zajišťují zprostředkování zaměstnání a poskytují poradenské a informační služby v oblasti zaměstnanosti.

„Je také pravda, že pro uchazeče o zaměstnání samotné je velmi důležité, aby byli sami aktivní v hledání zaměstnání, protože tak mají daleko větší šanci práci získat," doplnila dále vedoucí oddělení zaměstnanosti úřadu práce.

Míst je málo, zájemců hodně

Náhodně vybraných uchazečů o zaměstnání jsme se před kontaktním pracovištěm úřadu práce v ulici 30. dubna v Ostravě zeptali na jejich zkušenosti, zda a jak jim úřad práce pomáhá při hledání práce.

„Někdy bývají úředníci neochotní a občas i arogantní," postěžovala si mladá žena s kočárkem. Naopak druhý dotazovaný, starší muž, negativní zkušenosti nikdy neměl, vždy mu vyšli vstříc. „Ale jen na úřad se spoléhat nelze. Práci potřebuji, proto si ji hledám i sám," dodal.

Žena ve středních letech byla s přístupem na úřadu práce rovněž spokojena i přesto, že jí pracovní místo zatím nenašli. „Byla jsem vedena jako uchazečka už vícekrát. Vím ale, že míst je málo a zájemců hodně. Proto se člověk musí snažit hledat práci hlavně sám. Předpokládám, že tentokrát to bude stejné," řekla.

KATEŘINA STAVÁRKOVÁ
BŘETISLAV LAPISZ

Jakou máte zkušenost s úřadem práce vy? Své zkušenosti nám můžete napsat také na e-mail redakce.moravaskoslezsky@denik.cz